Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 231 | 80-100

Article title

Funkcjonowanie rynku dóbr luksusowych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Functioning of the luxury goods market in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polski rynek dóbr luksusowych nie jest zaliczany do kluczowych w skali świata rynków zbytu. Pod względem liczby zamożnych osób, która jest głównym wyznacznikiem wielkości, a co za tym idzie atrakcyjności rynku, również ustępujemy wielu krajom zachodnim. Jednak w ostatniej dekadzie polski konsument stał się ważnym graczem na rynku dóbr luksusowych. Zauważyli to dystrybutorzy towarów luksusowych, którzy coraz chętniej pojawiają się na polskim rynku, nawet pomimo trwającego spowolnienia gospodarczego. W Polsce zwiększa się liczba osób zamożnych i bogatych oraz wzrastają ich wydatki na dobra luksusowe, co powoduje dalszy wzrost znaczenia tego rynku. Przyczynia się do tego również większa dostępność luksusowych marek w Polsce. W niniejszej pracy przedstawiono miejsce polskiego rynku dóbr luksusowych na tle światowego i europejskiego rynku tych dóbr. W materiale scharakteryzowano również najważniejszych uczestników rynku dóbr luksusowych oraz trend demokratyzacji dóbr luksusowych na polskim rynku.
EN
The Polish luxury goods market is not included in the key worldwide markets. The number of wealthy people, which is the main determinant of the size and attractiveness of the luxury goods market, makes that the Polish luxury goods market is behind many Western countries. However, in the last decade Polish consumer has become an important player in the luxury goods market. It was noticed by distributors of luxury goods, who are willing to appear on the Polish market, even despite the economic slowdown. In Poland the number of wealthy and their spending on luxury goods increases and the attractiveness of the Polish luxury goods market also increases. It contributes to the wider availability of luxury brands in Poland. The paper presents the position of the Polish luxury goods market on the background of the global and European luxury goods market. The paper also shows the main participants of the Polish luxury goods market and the trend of democratization of luxury goods on the Polish market.

Year

Volume

231

Pages

80-100

Physical description

Contributors

References

 • Dubois B., Laurent G., Czellar S. (2001), Consumer Rapport to Luxury: Analyzing Complex and Ambivalent Attitudes, Les Cahiers de Recherche Group HEC.
 • Garbarski L. (2007), Perspektywy rozwoju koncepcji „nowego luksusu” w Polsce [w:] Z. Kędzior (red.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 • Hudders L., Pandelaere L., Vyncke P. (2013), Consumer Meaning Making: the Meaning of Luxury Brands in a Democratized Luxury World, „International Journal of Market Research”, Vol. 55, No. 3.
 • Husic M., Cicic M. (2009), Luxury Consumption Factors, „Journal of Fashion Marketing and Management”, Vol. 13, No. 2.
 • Kapferer J.N., Bastien V. (2009), The Luxury Strategy. Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands, Kogan Page, London.
 • Sikora T. (2012), Zachowanie nabywców produktów luksusowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Silverstein M., Fiske N. (2003), Trading Up: the New American Luxury, Portfolio/Penguin Group, New York.
 • Silverstein M., Butman J., Fiske N. (2008), Trading Up: Why Consumers Want New Luxury and How Companies Create Them, Penguin Group, New York.
 • Sęk E. (2004): „Demokratyzacja luksusu”. Czy może doprowadzić do przeorganizowania rynku dóbr luksusowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 4.
 • Som A. (2005), Personal Touch That Built an Empire of Style and Luxury, „European Business Forum”, Vol. 20.
 • Thomas D. (2010), Luksus. Dlaczego stracił blask, MUZA SA, Warszawa.
 • Tungate M. (2009), Luxury World. The Past, Present and the Future of Luxury Brands. Kogan Page, Philadelphia.
 • [www 1] Błaszczak A., Luksus na eksport, Rzeczpospolita 17.10.2012, http://www.ekono mia.rp.pl/artykul/943114-Luksus-na-eksport.html (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 2] Mazurkiewicz P., Wejście luksusowego giganta, Rzeczpospolita 9.06.2008, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/145807.html (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 3] Mazurkiewicz P., W luksusie nie ma kryzysu, Rzeczpospolita 6.12.2012, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706165,958747-Polacy-kupuja-towary-luksusowe. html (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 4] Centra handlowe na Górnym Śląsku I połowa 2014, Colliers International, http://www.colliers.com/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2014/Colliers-Poland- centra-handlowe-1-gorny-slask-H1-2014 (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 5] Centra handlowe w Krakowie I połowa 2014, Colliers International, http://www.colliers.com/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2014/Colliers-Polandcentra-handlowe-krakow-H1-2014.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 6] Centra handlowe w Łodzi I połowa 2014, Colliers International, http://www.colliers.com/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2014/Colliers-Polandcentra-handlowe-lodz-H1-2014.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 7] Centra handlowe w Poznaniu I połowa 2014, Colliers International, http://www.colliers.com/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2014/Colliers-Polandcentra-handlowe-poznan-H1-2014.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 8] Centra handlowe w Trójmieście I połowa 2014, Colliers International, http://www.colliers.com/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2014/Colliers-Polandcentra-handlowe-trojmiasto-H1-2014.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 9] Centra handlowe w Warszawie I połowa 2014, Colliers International, http://www.colliers.com/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2014/Colliers-Polandcentra-handlowe-warszawa-H1-2014.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 10] Centra handlowe w Wrocławiu I połowa 2014, Colliers International, http://www.colliers.com/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2014/Colliers-Polandcentra-handlowe-1-wroclaw-H1-2014.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 11] Global Wealth Databook 2013, Credit Suisse, https://publications.creditsuisse.com/tasks/render/file/?fileID=1949208D-E59A-F2D9-6D0361266E44A2F8 (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 12] Luxury Goods, HSBC, July 2012, http://www.hsbcnet.com/nutshell/attachments/ pdf/emea-luxury-goods.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 13] Luxury Goods in Poland, Euromonitor, February 2014, http://www.euromonitor. com/luxury-goods-in-poland/report (dostęp: 4.05.2015).
 • [www 14] Luxury Goods Worldwide Market Study (12th edition), Bain & Company, October 2013, http://recursos.anuncios.com/files/581/60.pdf (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 15] Luxury Goods Worldwide Market Study Fall 2014, Bain & Company, October 2014, http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2014/10/12105614491468418 31file.pdf (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 16] Luxury Goods Worldwide Market Study Fall-Winter 2014, Bain & Company, http://www.bain.com/bainweb/PDFs/Bain_Worldwide_Luxury_Goods_Report_2014.pdf (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 17] Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce, KPMG, http://www.kpmg.com/PL/ pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Rynek-dobr-luksusowych-wPolsce.pdf (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 18] Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2012, KPMG, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/ 2012/Raport-KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-Edycja-2012.pdf (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 19] Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2013, KPMG, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/m obile/rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2013.pdf (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 20] Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014 (część I), KPMG, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2 014/Raport%20KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 21] Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014 (część II), KPMG, http://www.kpmg.com/pl/pl/issuesandinsights/articlespublications/documents/2014/ raport-kpmg-rynek-dobr-luksusowych-w-polsce-2014-czesc-ii.pdf (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 22] Ulice handlowe w Polsce. Co na nich słychać?, Colliers International, http://www.colliers.com/-/media/Files/EMEA/poland/reports/2013/colliers-q3-2013poland-high-streets-pl (dostęp: 4.05.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7095641d-c441-409b-9ea9-4678ec0d397c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.