PL EN


2013 | 136 | 257-265
Article title

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw energetycznych w polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The Strategy of Corporate Social Responsibility in Energy Companies Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article analyses the main problems and challenges of corporate social responsibility in energy sector. Corporate social responsibility has emerged as a business approach for addressing the social and environmental impact of company activities. Development of socially responsible business in energy sector can provide for the implementation of sustainable energy development. The purpose of this article is to present the concept and the role of corporate social responsibility in the creation of development strategies of energy companies. The article investigates the key areas of CSR policies where energy companies are expected to make a positive contribution: improvements in environmental performance, development and governance.
Year
Volume
136
Pages
257-265
Physical description
Contributors
References
  • Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2002.
  • Figaszewska I.: Nowe instrumenty i inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu. "Biuletyn URE" 2011, nr 3(77).
  • Hąbek P.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy. "Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 2(6).
  • Herbuś A.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce. Przedsiębiorstwa energetyczne społecznie odpowiedzialne. Ekspertyza wykonana w ramach projektu FEWE "Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi". http://www. energiaisrodowisko.pl.
  • Jaroń P., Wędziński Ł.: Korzyści dla przedsiębiorstw sektora energetycznego wynikające z implementacji zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2010, nr 2.
  • Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility - Green Paper. Bruksela 2001.
  • Radło M.J.: Wyzwanie konkurencyjności: Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70a13025-a5dc-4c75-a3fb-c59737386139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.