PL EN


2013 | 4(10) | 32-53
Article title

Polish academic institutions in social media

Content
Title variants
PL
Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Social media are nowadays commonly used by universities to communicate, collaborate, share knowledge and build relationships with candidates, currently enrolled students, alumnus and other stakeholders. However, previous researches focus mainly on the use of social media for marketing purposes of companies. Very little attention is paid to a specific group of organizations i. e. universities. The objective of the research presented in the article is the identification of the existing trends of using social media as a communication tool between the university and its main stakeholders – the students. The research covered the activity of public universities (in Poland) on Facebook – the most popular social media platform among Polish Internet users (and students).
PL
Media społecznościowe w coraz większym stopniu stają się kluczowym komponentem tego jak uniwersytety komunikują się, współpracują, dzielą bądź zarządzają wiedzą oraz budują relacje z kandydatami, obecnymi studentami czy też alumnami oraz innymi interesariuszami. Pomimo tego, dotychczasowe badania koncentrują się na wykorzystywaniu mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Mało uwagi poświęca się natomiast specyficznej grupie organizacji jakimi są uczelnie wyższe. Przedmiotem badania przedstawionego w artykule jest wykorzystanie mediów społecznościowych jako kanału komunikacji z głównymi interesariuszami uczelni. Jego głównym celem jest identyfikacja trendów w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych jako kanału komunikacji ze studentami przez publiczne uczelnie akademickie w Polsce. Badaniem objęta została aktywność publicznych uczelni akademickich w najpopularniejszym w środowisku polskich internautów portalu społecznościowym tj. Facebooku.
Publisher
Year
Issue
Pages
32-53
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
References
 • Chwiałkowska A., Growing importance of social media as the opportunity for brands to win customer attention, [w:] A. Antonowicz (red.), „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Vol 10, nr 1 cz. 2, marzec 2012
 • Chwiałkowska A., Monitorowanie mediów społecznościowych jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, „Zarzą- dzanie i Finanse — Journal of Management and Finance”, kwiecień 2013, Vol. 11, nr 1
 • Chwiałkowska A., Social HRM — Media społecznościowe jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013, pod red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013
 • DeAndrea D.C., Ellison N.B., LaRose R., Steinfield C., Fiore A., Serious social media: On the use of social media for improving students„ adjustment to college, „Internet and Higher Education”, Volume 15, Issue 1
 • Mac A., E-przyjaciele. Zobacz co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej Firmy, One Press, Gliwice 2011
 • McAfee A., Firma 2.0, Sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011
 • Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Baty P., Social media data to be included in new World University Rankings Indicator, 1 April 2013, „The World University Rankings”, http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/news/avril-fule (11.07.2013)
 • Communications Management, Traditional Communications appear most trusted and influential when choosing a university, 25 marca 2013, http://www.communicationsmanagement. co. uk/blog/higher-education/traditional- -communications-appear-most-trusted-and-influential-when-choosing-a-university/#.Ud-3UW1TvdQ (02.05.2013)
 • Kaya T., British Business School Offers M.B.A. Courses on Facebook, 10 listopada 2010, http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/british-university-offers-m-b-a-courses-on-facebook/28463 (13.07.2013)
 • Kulczycki E., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/social_media/ (12.07.2013). z Leander M., Facebook Engagement Rate Benchmark, http: //www. michaelleander. me/blog/facebook-engagementrate-benchmark/ (10.05.2013)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego — Publiczne uczelnie akademickie, http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/systemszkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego/publiczne-uczelnie-akademickie/ (01.05.2013)
 • Money.pl, 90 procent internautów korzysta z Facebooka i podobnych, http://manager.money.pl/news/artykul/90;procent;internautow;korzysta;z;facebooka;i;podobnych,25,0,1282073.html (01.05.2013)
 • Times Higher Education Rankings, http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ (11.07.2013)
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70b6b993-22a4-47b5-9c20-ef6b308f55fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.