Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1 | 62-73

Article title

Ocena aktywności ruchowej i sprawności fizycznej kobiet po 65 roku życia, ze zdiagnozowaną osteoporozą. Doniesienia wstępne

Content

Title variants

EN
Evaluation of the motor activity and physical fitness of women over 65 years of age diagnosed with osteoporosis. Preliminary reports

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania samodzielności. Dlatego też w badaniach oceniających sprawność osób starszych, zaawansowany wiek jest jednym z najbardziej stałych czynników różniących osoby sprawne od badanych z upośledzoną sprawnością fizyczną. Zastosowanie metody manualnej Senior Fitness Test (SFT) pozwala przedstawić ocenę aktywności ruchowej i sprawności fizycznej pacjenta. Cel badania: Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności ruchowej i sprawności fizycznej kobiet po 65 roku życia ze zdiagnozowaną osteoporozą. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły kobiety po 65roku życia ze zdiagnozowana osteoporozą, średnia wieku 69,9 lat. Badanie prowadzono za pomocą testu SENIOR FITNESS TEST. Wyniki: Uzyskane wszystkie wyniki badań ocenianych aktywności są gorsze niż w przypadku populacji badanej w Stanach Zjednoczonych. Wnioski: Ocena aktywności ruchowej i sprawności fizycznej kobiet po 65 roku życia ze zdiagnozowaną osteoporozą w Polsce przedstawia się bardzo niekorzystnie.
EN
Introduction: The aging process naturally leads to limitation of physical fitness, even in a situation of retaining one’s selfreliance. Therefore, in the research which assesses the fitness of the elderly, advanced age is one of the most consistent factors which makes fit people different from the examined ones with impaired physical fitness. The application of a manual method Senior Fitness Test (SFT) allows for providing an assessment of the motor activity and physical fitness of a patient Aim of the study: The aim of this work is to evaluate the motor activity and physical fitness of women over 65 years of age, diagnosed with osteoporosis.Materials and methods: The subjects were women over 65 years of age, diagnosed with osteoporosis, average age was 69,9. The research was carried out by means of the SENIOR FITNESS TEST. Results: All the obtained research results of the evaluated activities are worse than the results of the group studied in the USA. Conclusions: Evaluation of the motor activity and physical fitness of women after the age of 65 diagnosed with osteoporosis in Poland is very unfavourable.

Journal

Year

Issue

1

Pages

62-73

Physical description

Contributors

  • Pabianickie Centrum Medyczne, Centrum Rehabilitacji – Pabianice
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności – Łódź
  • Zakład Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii, Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa
  • Oddział Neurochirurgii, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie
  • Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych i Chirurgii, Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Szpital Bielański w Warszawie
author
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-70ca78e9-d67b-42b9-b7ef-117a61bfe0a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.