PL EN


2014 | 198 cz 2 | 109-121
Article title

Kontrowersje wokół polityki informacyjnej spółek kapitałowych wobec inwestorów

Content
Title variants
EN
The Controversy Over the Company Information Policy Towards Investors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The company information policy directed to the financial market participants plays a special role in the process of shaping the appropriate, transparent and effective investor relations. It is important to take into account the information about the past performance of the company as well as the prospective information, including value, risk and corporate social responsibility reporting. This paper is focused on the controversial issues related to the company information policy that require further research and analysis.
Year
Volume
Pages
109-121
Physical description
Contributors
References
 • Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Błach J.: Polityka informacyjna spółek publicznych wobec ryzyka nieskutecznej emisji akcji. W: Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstwa. Red. K. Znaniecka, M. Gorczyńska. "Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne". UE w Katowicach, Katowice 2011.
 • Błach J.: Relacje inwestorskie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Red. G. Łukasik. Difin, Warszawa 2013.
 • Buszko M.: Efektywność inwestowania na rynku kapitałowym w spółki odpowiedzialne społecznie. W: Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Red. G. Borys, A. Janusz. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Copeland T.E., Weston I.F., Shastri K.: Financial Theory and Corporate Policy. Pearson Education, Boston, New York 2005.
 • Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difin, Warszawa 2009.
 • Łukasik G.: Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Mamcarz K.: Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Martin T.A., Bär T.: Grundzüge des Risikomanagement nach KonTraG. Oldenbourg Verlag, München, Wien 2002.
 • Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Red. G. Łukasik. Difin, Warszawa 2013.
 • Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2008.
 • Śnieżek E., Wiatr M.: Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2. Wskaźniki finansowe. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70d4ad15-6e3c-462c-94b7-93e3f274c7c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.