PL EN


2017 | (12)2017 | 87-93
Article title

Wybrane meandry procesów cyfryzacji polskiej oświaty

Authors
Content
Title variants
EN
Selected meanders process of digitization polish education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W perspektywie kilkunastu ostatnich lat wdrażano ICT na wielu płaszczyznach w polskiej oświacie. Procesy cyfryzacji są kolejnym etapem unowocześnienia szkolnych procesów kształcenia. Dla tej publikacji ważniejsze są cienie tychże zmian, niż ich niewątpliwe blaski. Z wielu zagrożeń, które czyhają na drodze do nowoczesnej edukacji, wybrano te, które były już sygnalizowane we wcześniejszych etapach modernizacji. W wybranych aspektach widoczna jest pełna analogia do zjawisk, które miały miejsce w pierwszych etapach wdrażania Internetu do polskich szkół.
EN
In the last several years we implemented ICT in many areas in the Polish education. Digitiza-tion processes are next step in the modernization of school learning processes. For this publication more important are the shadows of these changes, than their undoubted brilliance. Of the many threats, that lurk on the way to modern education, we selected the ones, that had already been signaled in the earlier stages of modernization. In some respects can be seen full analogy to the events that took place in the early stages of implementation of the Internet to Polish schools.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
Pages
87-93
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Firma edukacyjna EDU-ICT
References
  • Baron-Polańczyk E., Nauczyciele wobec nowych trendów ICT (raport z badań), „Ruch Pedago-giczny” 2015, nr 1.
  • Chmielińska A., Kurs na nowe technologie, „PC World Nowoczesna Szkoła” 2014, nr 1.
  • Janczyk J., Netykieta w środowisku nauczycieli przedmiotów informatycznych [w:] Historia, insty-tucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku – Jubileusz 80-lecia, red. S. Juszczyk, D. Morańska, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2010.
  • Janczyk J., Edukacyjna cyberprzestrzeń dla każdego [w:] Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów 2013.
  • Kowalski P., Szkoła jeszcze nie cyfrowa, „PC World Nowoczesna Szkoła” 2014, nr 1.
  • Mikołajczyk K., Pietraszek K., Konferencja „Szkoła dziś i jutro – wyzwania dydaktyczne” – relacja, „Gazeta SGH” 2014, nr 8/14(307).
  • Raport Wyniki sondażu online – Cyfrowa szkoła i e-podręczniki, http://www.cyfrowa-szkola.men.gov.pl/index.php/7-wazne/273-e-podreczniki-i-cyfrowa-szkola-wyniki-ankiety
  • Tomczak L., Doświadczenia z wdrażania projektów cyfrowej e-szkoły w Polsce [w:] Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona, red. nauk. M. Wieczorek-Tomaszewska, 2013, http://www.ldc.edu.pl/ phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70eb278a-b1f5-4f47-881e-7c0fae343048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.