Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 86-97

Article title

Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych

Content

Title variants

EN
Social competence towards social and economic transformations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zwraca uwagę na szczególne znaczenie kompetencji społecznych w kontekście przemian społeczno-gospodarczych. Posiadanie kompetencji społecznych w procesie trwającej globalizacji jest niezwykle istotne nie tylko w punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, ale również z myślą o rozwoju całej społeczności Unii Europejskiej.

Year

Issue

2

Pages

86-97

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

References

 • Argyle M. (2002). Umiejętności społeczne. W: N. J. Mackintosh, A. M. Colman (red.). Zdolności a procesy uczenia się. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka.
 • Borkowski J. (2003). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Coolahan J.(2005). Council of Europe 1996. Za: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Kompetencje kluczowe, Komisja Europejska, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Drabik L. (2009). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Geryk M. (2010). Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 • Jakku-Sihvonen R., Niemi H. (2007). Education as a societal contributor. Reflections by Finnish Educatinalists, Oxford.
 • Juntilla N. (2007). Social competence and loneliness during the school years, Turun 2010 Key Competences for Lifelong Learning, European Reference Framework, Education and Culture dG, Europen Communities, Belgia.
 • McFall R. M. (1982). A review and reformulation of the concept of social skills, Behavioral Assessment.
 • Markowski A. (2001). Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Wilga.
 • Marszałek A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.
 • Matczak A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Matczak, A. (2001). Rozwojowe i indywidualne zróżnicowanie operacyjności myślenia konkretnego a diagnoza możliwości intelektualnych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Okoń W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Perrenouda P. (1997). [tłumaczenie z języka francuskiego dokonane przez Europejskie Biuro Eurydice].
 • Romainwille M. (1996). Enseigner a l’université metier qui s’apprend.
 • Rószkiewicz M. (2009). Szkolnictwo wyższe a Kapitał intelektualny w Polsce, w KRASP, Polskie Szkolnictwo Wyższe, Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa.
 • Rószkiewicz M. (2009). Szkolnictwo wyższe a rynek pracy, w KRASP, Polskie Szkolnictwo Wyższe, Stan, uwarunkowania i perspektywy. Warszawa.
 • Sęk H. (2004). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skarżyńska K. (1981). Spostrzeganie ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stein M. B., Stein D. J. (2008), Social anxiety disorder, Lancet.
 • Weinert F. E. (2001), OECD 2001, s. 45. Za: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Kompetencje kluczowe, Komisja Europejska, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: UKW.
 • Ziółkowski M. (1985). Kompetencja kulturowa. W: Słownik etnologiczny. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-70eed2f2-361b-44c4-95c2-ea141f2cf998
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.