PL EN


2015 | XVII/1 | 71-86
Article title

ZATOPIONE W TŁUMACZENIU. KILKA UWAG O (NIE)KOMPETENCJI TŁUMACZA W KONFRONTACJI Z WIEDZĄ CZYTELNIKA

Content
Title variants
EN
SUNK IN TRANSLATION. SOME REMARKS ON THE TRANSLATOR’S (IN)COMPETENCE WHEN CONFRONTED WITH THE READER’S KNOWLEDGE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to revise a thesis concerning an equivalent status of various translator’s competences (linguistic, encyclopaedic, logical, psychological, rhetoric-pragmatic). When discussing mistakes made in the Polish translation of Escape from the Deep, relating the fate of a submarine, we demonstrate how the lack of specialist knowledge (insufficient encyclopaedic competence) and linguistic knowledge influence a negative reception of the translation by a reader whose knowledge of the subject-matter is rather extensive. We suggest that a broadly understood psychological competence, embracing the translator’s readiness to extend his/her knowledge, may be treated as a kind of superior competence (meta-competence) that conditions a creation of a high quality translation in terms of the subject-matter.
Year
Volume
Pages
71-86
Physical description
Dates
published
2015-06-01
Contributors
 • Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Baker M., 2005, Norms // Routledge Encyclopedia of Translation Studies, red. Baker M., Malmkjaer K., London, New York: Routledge, 163–165.
 • Borowy W., 1955, Dawni teoretycy tłumaczeń // O sztuce tłumaczenia, red. Rusinek M., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 23–40.
 • Brocki Z., 1961a, Polscy marynarze w terminologicznym konflikcie z Conradem, Poradnik Językowy, nr 4, 148–155.
 • Brocki Z., 1961b, O spuszczaniu kotwicy słów kilkoro, Tygodnik Morski, nr 51/52, 14.
 • Brocki Z., 1972, Jeszcze o nowej edycji Conrada, Życie Literackie, Kraków, nr 42, 13.
 • Collins Cobuild English Language Dictionary, 1990, red. Sinclair J., London and Glasgow: Collins.
 • Eco U., 1996 et al., Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. Bieroń T., Kraków: Znak.
 • Gentzler E., 2001, Contemporary Translation Theories. Revised 2nd Edition, Clevedon: Multilingual Matters.
 • Grosbart Z., 1984, Heterofemia międzyjęzykowa, czyli skutki nadmiernego zaufania do intuicji translatorskiej // Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, red. Balcerzan E., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 29–44.
 • Hejwowski K., 2004, Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
 • Holmes J.S., 1988, Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, Amsterdam: Rodopi.
 • Kershaw A., 2009, Escape from the Deep. A True Story of Courage and Survival during World War II, Philadelphia: Da Capo Press.
 • Kershaw A., 2010, Ucieczka z głębin. Historia legendarnego okrętu podwodnego i jego walecznej załogi, przeł. Sak A., Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Mała encyklopedia przekładoznawstwa, 2000, red. Dąmbska-Prokop U., Toruń: Educator.
 • Mankell H., 2012, Niespokojny człowiek, przeł. Walczak-Larsson B., Warszawa: Wydawnictwo ab.
 • Milewski S., 1964, O korsarzu pod piracką flagą, Tygodnik Morski, nr 13, 7.
 • Najder Z., 1975, Conrad w przekładach Anieli Zagórskiej // Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga, red. Pollak S., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 197–210.
 • Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Słownik języka polskiego, 1988, 3 tomy, red. Szymczak M., Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Wielki słownik angielsko-polski. English-Polish Dictionary. PWN Oxford, 2004, red. Linde-Usiekniewicz J., Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Żeromski S., 1949, Międzymorze // Wiatr od morza i inne utwory, Pisma, t. V, red. Pigoń S., Warszawa: Czytelnik, 289–366.
 • http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymology/skipper.html. Updated 1998-06-29 by Lars Bruzelius. [1.07.2014].
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_kapita%C5%84ski [1.07.2014].
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Komandor [1.07.2014].
 • http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,2587,Ucieczka-z-glebin [1.07.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70f73738-c1b6-4d4a-8c62-fb28b1324f96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.