PL EN


2017 | 8 | 4 | 135-140
Article title

Wykorzystanie metody aktywnego słuchania w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym

Authors
Content
Title variants
EN
Application of the Active Listening Method in the Development of Creative Activity for Kindergarten Age Children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jedną z form aktywności muzycznej realizowaną w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym jest słuchanie muzyki. Pełne uczestnictwo w percepcji wymaga specjalnego przygotowania. Dzięki metodzie Batii Strauss poznanie utworu muzycznego staje się dla młodego, niedoświadczonego słuchacza nie tylko łatwiejsze w odbiorze, ale przede wszystkim rozwija jego aktywność twórczą.
EN
Listening to music is one of forms of music activity implemented in work with kindergarten-age children. Complete participation in perception requires special preparation. Thanks to Batti Strauss method getting to know a piece of music for a young inexperienced listener becomes not only easier in reception but above all develops his creative activity.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
135-140
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Zakład Edukacji przez Sztukę, Polska
References
 • Danel-Bobrzyk, H. (2010). Muzyka inspiracją działań twórczych dziecka. W: B. Dymara (red.), Dziecko w świecie muzyki (s. 215–218). Kraków: Impuls.
 • Dąbek, A. (1988). Psychologiczne podstawy twórczej aktywności dziecka. Zielona Góra: Wyd. WSP w Zielonej Górze.
 • Dobrołowicz, W. (1982). Psychologia twórczości w zarysie. Kielce: Wyd. WSP w Kielcach.
 • Nęcka, E. (2008). Twórczość. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (s. 783). T. 2. Gdańsk: GWP.
 • Pietrasiński, Z. (1969). Myślenie twórcze. Warszawa: WSiP.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 (poz. 356).
 • Popek, S. (1988). Zdolności i uzdolnienia twórcze – podstawy teoretyczne. W: S. Popek (red.), Aktywność twórcza dzieci i młodzieży (s. 9–39).Warszawa: WSiP.
 • Szmidt, K.J. (1994). Elementarz twórczego życia. Warszawa: INTRA.
 • Szmidt, K.J. (2010). ABC kreatywności. Warszawa: Difin.
 • Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: GWP.
 • Tarczyński, J. (2000). Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. Wychowanie Mu-zyczne w Szkole, 2–3, 90–93.
 • Uszyńska-Jamoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Białystok: Trans Humana.
 • Żyłka, K. (2001). Praktyczne wykorzystanie metody aktywnego słuchania muzyki w szkole podstawowej według Batii Strauss. Nauczyciel i Szkoła, 3–4, 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-714ef95f-6538-48b4-ad9f-e9642f62b955
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.