Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(14) | 65-76

Article title

Wsparcie żywieniowe dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym

Content

Title variants

EN
Nutritional support to children with cerebral palsy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł zawiera wnioski z przeprowadzonej oceny żywienia 90. dzieci z porażeniem mózgowym w ciągu pierwszych trzech lat życia. Ocenie został poddany charakter żywienia, a także połączenie żywienia oraz wskaźników rozwoju fizycznego i psychicznego. Określono specyfikę zabezpieczenia witaminami oraz mikroelementami dzieci z porażeniem mózgowym. Stwierdzono, że u dzieci z porażeniem mózgowym wskaźniki rozwoju fizycznego wykazują deficyt masy ciała (60%) lub niewystarczającą masę (26,7%). Posiłki dzieci z porażeniem mózgowym nie dostarczały im wymaganej ilości białek (deficyt 34,5±10,5%), tłuszczu (18±2%), węglowodanów (16,5±2,5%,) i energii (22,5±3,5%). Średnia objętość pokarmu ograniczała się do 15±5%. Poziom hemoglobiny badanej grupy był za niski, łagodną niedokrwistość miało 41 dzieci (45,5%). Zawartość mikroelementów i witamin w surowicy krwi dzieci z porażeniem mózgowym została zredukowana. Po trwającej 2 miesiące kuracji kompleksem witaminowo-mineralnym, badania laboratoryjne wykazały w głównej grupie dzieci, w porównaniu z dziećmi z grupy kontrolnej, wzrost poziomu hemoglobiny, minerałów (żelaza, cynku, miedzi, chromu, manganu) i witamin (B1, B6, A, E). 77% rodziców odnotowało poprawę apetytu dziecka po kuracji. Średnia objętość pokarmu wzrosła do prawidłowego u 67% dzieci, zawartość białka – do 80%, kaloryczność zwiększyła się zaś do 82%–85% normy. Stwierdzono, że wskaźniki rozwoju fizycznego, zawartość mikroelementów i witamin w surowicy krwi u dzieci z porażeniem mózgowym są niższe niż u zdrowych dzieci, a ich dieta nie jest wystarczająca i nie zaspokaja podstawowych potrzeb organizmu. Zmiana diety i wprowadzenie kompleksu witaminowo-mineralnego poprawia stan dziecka i pomaga zoptymalizować proces rehabilitacji.
EN
The quality of nutrition and nutrition status of 90 infants with cerebral palsy, parameters of their physical development, their nutrition, biochemical parameters and the level of trace elements and vitamins in blood serum have been estimated. It was found the lower parameters of physical development in children with cerebral palsy, such as deficit of body weight (60%) or too insufficient weight (26.7%). Feeding of children with cerebral palsy did not supply them with necessary amount of protein (deficit 34.5±10.5%), fat (18±2%), carbohydrates (16.5±2.5%) and energy (22.5±3,5%). The average volume of food was limited to 15±5%. Mild anemia was proved in 41 children, or 45.5%. The content of microelements and vitamins in the blood serum of children with cerebral palsy was reduced. After prescription of vitamin-mineral complex within 2 months for 45 children from main group, laboratory tests had shown increase levels of hemoglobin, minerals (iron, zinc, copper, chrome, manganese) and vitamins (B1, B6, A, E) in the main group of children compared with children in the control group. 77% of parents reported improvement of child’s appetite. The mean volume of food increased to the proper level in 67% children. Amount of protein increased up to 80%, energy – to 82%–85% of norma. It was proved that rates of physical development, the content of microelements and vitamins in the blood serum in children with cerebral palsy is lower than in healthy children, and their diet is inadequate and does not provide the basic needs of the organism. So provision of adequate nutrition and the introduction of vitamin-mineral complex improve the child’s condition and help to optimize the process of rehabilitation.

Year

Issue

Pages

65-76

Physical description

Dates

published
2015-03-31

Contributors

  • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Katedra Pediatrii
  • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Katedra Pediatrii

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7162981f-5ad6-4276-91a8-99631c9789bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.