Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 9-34

Article title

„Niech sobie piszą…”, działalność wydawnicza Samorządu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ostatniej dekadzie PRL

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
‘Let them write…’: the publishing activity of the Student Government of the Catholic University of Lublin in the last decade of the Polish People’s Republic
DE
„Sie können sich da was schreiben...”, Herausgeberische Tätigkeit studentischer Selbstverwaltung der Katholischen Universität Lublin in der letzten Dekade der Volksrepublik Polen

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W wyniku uchwalonej w dniu 31 lipca 1981 r. ustawy o cenzurze zmieniły się warunki ogłaszania publikacji drukiem. Ze wstępnej kontroli zwolniono m.in. druki wewnętrzne organizacji, w związku z czym jak przysłowiowe grzyby po deszczu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, głównie w niewielkim nakładzie jako druki do użytku wewnętrznego, zaczęły pojawiać się liczne czasopisma studenckie. Co najmniej jedenaście z nich ukazywało się za sprawą samorządu uczelnianego bądź jego sekcji. W grupie tej znalazły się zarówno pisma, których dzieje kończyły się na jednym bądź kilku numerach (np. „Spojrzenia”, „Brzytwa”), jak również takie, których zasięg nie ograniczał się do uniwersyteckiego środowiska (np. „BIS”).
EN
As a result of the law about censorship of 31 July 1981, the conditions of publishing texts in print somewhat changed. Internal prints of an organization were among texts which no longer underwent the preliminary control. Owing to this, numerous student magazines, published as internal prints of the university, sprung us like mushrooms in the Catholic University of Lublin in a small circulation. At least eleven of them were published by the student government or its sub-departments. The group included both magazines which appeared only once or a few times ( e.g. “Spojrzenia”, “Brzytwa”) and the ones which went beyond the university entourage (e.g. “BIS”).
DE
Infolge des am 31. Juli 1981 verabschiedeten Gesetzes über die Zensur haben sich die Druckvoraussetzungen für Veröffentlichungen verändert. Auf die Vorkontrolle hat man unter anderem im Falle von internen Veröffentlichungen von Organisationen verzichtet. Wie Pilze nach dem Regen erschienen an der Katholischen Lubliner Universität, - zumeist in geringer Auflage als interne Drucksorten - zahlreiche studentische Zeitschriften. Die Herausgabe von mindestens elf von denen wurde durch die studentische Selbstverwaltung bzw. deren Sektionen vorangetrieben. In dieser Gruppe befinden sich sowohl solche Zeitschriften, die es höchstens bis auf ein paar Nummern gebracht haben (wie z.B. „Spojrzenia” und „Brzytwa”) als auch solche, deren Wirkungskraft über das Universitätsmilieu hinausging (z.B. „BIS”).

Year

Volume

16

Pages

9-34

Physical description

Dates

issued
2016-12-13

Contributors

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

References

 • BIS 1988-1989.
 • Brzytwa 1986.
 • Jurysta 1988-1989.
 • KUL-ier 1987.
 • Raptularz 1988.
 • Spojrzenia 1981.
 • Wielkie Koło 1984-1988.
 • Protokół nr 775 RW Filozofii Chrześcijańskiej KUL, 27. 02. 1986 [kopia w posiadaniu autorki].
 • Czy cenzor myli się tylko raz? Z cenzorem Markiem Świcą rozmawiał Maciej Rybiński, Kontakt 1988, nr 11, s. 32-45.
 • Centek Barbara, Zapomniane czasopisma studenckich kół naukowych KUL (1944-1989), Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. 17: 2014, z 2, s. 31-53.
 • Gomoliszek Joanna, Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945-1989, Toruń 2011.
 • Drozdek Mirosław, KUL-ier. Materiały Samorządu Studentów, Ład, 1988, nr 24, s. 13.
 • Rotarski Wojciech, Materiały do bibliografii czasopism studenckich na KUL-u, cz. 1, 1980-1981, Volta, 1989, nr 1, s. 15.
 • Rotarski Wojciech, Materiały do bibliografii czasopism studenckich na KUL-u, cz. 2, 1982 – VI 1988, Volta, 1989, nr 2, s. 5-8.
 • Strzelecka Jolanta, Ustawa o cenzurze, Tygodnik Solidarności, 1981, nr 30, s. 12.
 • Szpor Franciszek, Jak to z cenzurą prasową było (w Polsce Ludowej), Zeszyty Edukacji Kulturalnej 2001, nr 32, s. 87-107.
 • Mirek Ryszard, e-mail do autora, kwiecień 2, 2012.
 • Szczot Jacek, list do autora, czerwiec 28, 2012.
 • Zbierski Tomasz, e-mail do autora, kwiecień 26, 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-71743992-7de2-43bc-9d56-616baa90a1b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.