PL EN


2016 | 15 | 51-60
Article title

„Czarodziejskie” zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł

Content
Title variants
EN
Renata’s ‘magic’ herbs in the novel Ognisty Anioł by Walery Briusow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W szkicu omówiono zestaw ziół, jakie bohaterka powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł wykorzystuje do „sprawdzenia” ewentualnych paranormalnych predyspozycji Ruprechta. Szczególną uwagę zwrócono na rangę użytych przez Renatę roślin w „wiedzy tajemnej” (przesądach i magii) wybranych ludów europejskich.
EN
The article presents a selection of herbs that the protagonist of the novel Ognisty Anioł by Walery Briusow uses to ‘check’ possible paranormal predisposition of Ruprecht. A special attention has been paid to the rank of the plants used by Renata in the ‘secret knowledge’ (superstitions and magic) of selected European peoples.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Filologiczny Kraków
References
 • Teksty literackie i źródłowe
 • Брюсов В., Огненный ангел, Санкт-Петербург 2006.
 • Briusow W., Ognisty Anioł, przeł. E. Wassongowa, Warszawa 1981.
 • Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, Kraków 1595.
 • Stefan Falimirz, O ziołach i o mocy ich, Kraków 1534.
 • Szymon Syreniusz, Zielnik, Kraków 1613.
 • Opracowania
 • Biegeleisen H., Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929.
 • Bremness L., Wielka księga ziół, Warszawa 1991.
 • Federowski M., Lud białoruski na Rusi Litewskiej, Kraków 1897.
 • Gustawicz B., Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, cz. II Rośliny, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, Kraków 1882, t. VI.
 • Henslowa M., Rośliny dziko rosnące w kulturze ludu polskiego, „Archiwum Etnograficzne”, Kraków 1962, nr 25.
 • Holubý J., Narodopisné prace, Bratislava 1958.
 • Jabłońska K., Czarodziejski zielnik, Warszawa 1965.
 • Janota E., Historia naturalna w piśmiennictwie niemieckim w wiekach późniejszych, Lwów 1878.
 • Kalinowska Z., Polskie nazwy roślin dopisane w niemieckim zielniku H. Bocka z roku 1587, „Annales UniversitatisM. Curie-Skłodowska”, Lublin 1949, sectio E, vol. IV, nr 5.
 • Kawałko M.J., Historie ziołowe, Lublin 1986.
 • Laughin A., Od arcydzięgla do żywokostu. Opis, zastosowanie i uprawa ziół, Wrocła
 • Libera Z., Paluch A., Lasowiacki zielnik, Kolbuszowa 1993.
 • Macioti M.L., Mity i magie ziół, Kraków 1998.
 • Mamczur F., Gładun J., Rośliny lecznicze w ogródku, Warszawa 1988.
 • Morawski Z., Mit roślinny w Polsce i na Rusi, Tarnów 1884.
 • Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, Kraków 1934, t. II, cz. 1.
 • Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych, Warszawa 1982.
 • Pietkiewicz C., Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego, Warszawa 1938.
 • Rostafiński J., Zielnik czarodziejski, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, Kraków 1895, XVIII, cz. III.
 • Udziela S., Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego, „Lud”, Kraków 1931, t. XXX.
 • Богданович А., Пережитки древняго миросозерцания у Белорусов, Гродно 1895.
 • Маккалистер Р., Все о растениях в легендах и мифах, Москва 2007.
 • Пассек В., Очерки России, ч. І–ІІІ, Санкт Петербург 1838–1840.
 • Романов Е.П., Белорусский сборник, Киев–Вильна–Витебск 1887–1901, вып. VІІІ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7193afb1-b930-49b1-b6e4-05870614ac10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.