Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | I | 57-61

Article title

Synonimia słowotwórcza atrybutywnych nazw osobowych w języku polskim i rosyjskim

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

I

Pages

57-61

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

 • UAM w Poznaniu

References

 • Николаев Г., Типы словообразовательной синонимии в русском языке, „Slavia Orientalis”, 1979, nr 2.
 • Тихонов А.Н., Словообразовательный словарь русского языка, t. 1, Москва 1985, s. 34—35.
 • Słownik języka polskiego, t. 1-11 (red. W. Doroszewski), Warszawa 1958-1969.
 • Słownik języka polskiego, t. 1-3 (red. M. Szymczak), Warszawa 1978-1981.
 • Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981, cz. 1-2, Wrocław 1988-1989.
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych (red. S. Skorupka), Warszawa 1989.
 • Словарь современного русского литературного языка, т. 1-17, Москва-Ленинград 1950-1965.
 • Словарь русского языка, т. 1-4, Москва 1981-1984.
 • Новые слова и значения, Москва 1973.
 • Новые слова и значения, Москва 1984.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы - 77-84, Москва 1980-1989.
 • Словарь новых слов русского языка (середина 50-х - середина 80-х годов), Санкт-Петербург 1995.
 • Толковый словарь русского языка конца XX в., Санкт-Петербург 1998; Словарь синонимов (ред. А.П. Евгеньева), Ленинград 1976.
 • Kaliszan J., Семантико-конденсационная универбация составных наименований в современном русском языке, Poznań 1986.
 • Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa 1984.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1509-1619

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-71c25016-3672-44e4-8027-edd094f85e15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.