PL EN


2017 | 5 | 283–296
Article title

Od opowieści do sprawozdania. Reportaże o latach powojennych na Warmii i Mazurach

Title variants
EN
From Narrating to Presenting Facts. Reportages about Post-war Times in Warmia and Masuria Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to point to the ways of narrating history in the reportages written after 1945 and concerned with the issues of land disinheritance, culture and language of people living in the Warmia and Masuria region, as well as, in the case of the Masurians, religion after the territorial changes which took place after the Second World War. A certain regularity can be noticed in these reportages. It consists in creating narration about the past and approaching present-day literature, with the authors acting as moralizers rather than merely as informers who present their knowledge of facts. This phenomenon could be observed just after the war, later in the times of the Polish People’s Republic, and can be observed nowadays when reporters want to revive a forgotten topic.
Year
Issue
5
Pages
283–296
Physical description
Contributors
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
References
 • A dąb rośnie – antologia reportażu o Warmii i Mazurach po 1945 roku, wyb. T. Prusiński, Warszawa–Dąbrówno 2002.
 • Białkowski Wiesław, Łańskie imperium. Ośrodek partyjny za zamkniętymi drzwiami, Warszawa 1990.
 • Grzebałkowska Małgorzata, 1945. Wojna i pokój, Warszawa 2015.
 • Mońko Michał, Lekcja polskiego, Warszawa 1989.
 • Niegdyś i dziś: antologia reportażu o Warmii i Mazurach z lat 1950–2000, oprac. Joanna Szydłowska, Olsztyn 2002,
 • Ogrodziński Władysław, Ziemia odnalezionych przeznaczeń, Poznań 1947.
 • Olszewski Michał, Najlepsze buty na świecie, Wołowiec 2014.
 • Spotkania: wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945–1949, oprac. Joanna Szydłowska, Jan Chłosta, Olsztyn 1999.
 • Sobociński Leon, Na gruzach Smętka, Warszawa 1947.
 • Wańkowicz Melchior, Karafka la Fontaine’a, t. 1, Kraków 1972
 • Wańkowska-Sobiesiak Joanna, Buty Agaty, Olsztyn 2008.
 • Willan Tadeusz, Droga przez morze, Olsztyn 1979.
 • Wróblewscy Agata i Andrzej, Zgoda na wyjazd, Warszawa 1989.
 • Chłosta-Zielonka Joanna, „To mogły być piękne, młode lata...”. Głos w sprawie deportacji do ZSRR z Prus Wschodnich w 1945 roku w oparciu o reportaż Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak „Buty Agaty”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2009 nr 4 (266), s. 551–558.
 • Domańska Ewa, Wokół metahistorii, w: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński, Kraków 2000, s. 7–31.
 • Sakson Andrzej, Wstęp do: A dąb rośnie – antologia reportażu o Warmii i Mazurach po 1945 roku, wyb. Tadeusz Prusiński, Warszawa–Dąbrówno 2002.
 • White Hayden, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000.
 • Ziółkowska-Boehm Aleksandra, Na tropach Wańkowicza – po latach, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-71c36dec-440a-4eba-bdf2-0115a3f75156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.