PL EN


2015 (R. XIV) | 4(58) | 117-130
Article title

Przemoc domowa Decyzje kobiet o rozstaniu z mężem-sprawcą

Content
Title variants
EN
Domestic violence Women’s decision to leave abusive husband
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest opisem badań dotyczących przyczyn podejmowania konsekwentnych decyzji kobiet – ofiar przemocy domowej o odejściu od męża-sprawcy. Grupę badaną stanowiło 59 kobiet, będących w fazie wczesnej bądź średniej dorosłości. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że niektóre zmienne demograficzne i środowiskowe, tj. młodszy wiek, wyższe wykształcenie, krótki staż małżeński, wsparcie przyjaciół, mają korzystny wpływ na przebieg procesu decyzyjnego. Nadto przebieg procesu decyzyjnego jest bardziej konsekwentny u kobiet o wysokim poczuciu własnej skuteczności.
EN
The following article is an account of research on the causes of consistent decision-making of women – victims of domestic violence to leave her husband – the perpetrator. Study group consisted of 59 women who are in the early phase of adulthood or middle. In this study, it was found that certain demographic and environmental variables, such as younger age, higher education, short internship marriage, having the support of friends, have a positive impact on the decision-making process. Moreover, the process of decision-making is more consistent in women with a high sense of self-efficacy.
Issue
Pages
117-130
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Borecka-Biernat D. (2006), Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław..
 • James R.K., Gilliland B.E. (2005), Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa.
 • Juczyński Z. (2009), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Juczyński Z., Juczyński A. (2012), „Chcieć to móc” czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” nr 25.
 • Mazur J. (2002), Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Rajska-Kulik I. (2007), Przemoc wewnątrzmałżeńska – uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku, „Chowanna” nr 1.
 • Tyszka T. (1986), Analiza decyzyjna i psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa.
 • Webersinn A.L., Hollinger C.L., De Lamatre J.E. (1991), Breaking the cycle of violence: an examination of factors relevant to treatment follow-through, „Psychological Reports” nr 3.
 • Wrześniewski K. (2006), Inwentarz stanu i cechy lęku STAI: polska adaptacja STAI. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Cisek I. (2012), Teoria Trójkąta Dramatycznego http://www.dojrzewalnia.pl/endorfina/rozwijaj_sie/zwiazki_i_wiezi/teoria_trojkata_dramatycznego.html [data pobrania: 21.05.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-71c64706-43fb-49e3-b00b-ae09ff639915
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.