PL EN


2017 | (12)2017 | 124-131
Article title

Poszerzona rzeczywistość w edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
The augmented reality in education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Potencjał edukacyjny technologii poszerzonej rzeczywistości wynika z jej możliwości pre-zentacyjnych. Zastosowanie poszerzonej rzeczywistości może stanowić efektywny środek dydak-tyczny, który uzupełni lub w pewnym zakresie zastąpi wykorzystywaną bazę dydaktyczną nowo-czesnych szkół i uczelni wyższych.
EN
An educational potential of augmented reality results from its visualization abilities. The augmented reality application can be effective mean of teaching. The augmented reality technolo-gy can add up to or, in some extent, even replace the didactic assets at modern schools and univer-sities.
Year
Volume
Pages
124-131
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Glockner H., Jannek K., Mahn J., Theis B., Augmented reality in logistics. Changing the way we see logistics – a DHL perspective. DHL Trebd Research. DHL Consummer & Innovation, 2014.
 • Goldman Sachs Group, Progres in Innovation. Virtual & Augmented Reality. January 13, 2016.
 • Grabowski A., Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2012, nr 1.
 • Jaszczyk Ł., Michalak D., Zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w szkoleniach pracowników podziemnych zakładów górniczych, „Mechanik” 2011, nr 7.
 • Skarka W., Moczulski W., Januszka M., Interaktywne technologie w procesie kształcenia, „Szyb-kobieżne Pojazdy Gąsienicowe” 2012, nr 1.
 • Synowiec M., Zasada działania i wybrane zagadnienia poszerzonej rzeczywistości, „Szybkobieżne Pojazdy Gąsiennicowe” 2012, nr 1.
 • www.nasa.gov
 • www.jpl.nasa.gov/apps/images/3dtaget.pdf
 • www.mafei.es/iskull.php?lang=eu
 • www.extremetech.com
 • Zaród H., BYOD i Rozszerzona Rzeczywistość w klasie (www.superbelry.pl)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-71df2a2e-6cb3-421d-ade8-477ce24b8091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.