Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(7) |

Article title

Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka

Content

Title variants

EN
Education in a Family According to Janusz Korczak

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą odkrycia tajemnicy wychowania w rodzinie w oparciu o wciąż aktualne myśli Janusza Korczaka zawarte w jego błykotliwym i ponadczasowym eseju Jak kochać dziecko. W książce, podzielonej na 116 samodzielnych części, Stary Doktor próbuje „nauczyć się, zrozumieć i pokochać dziecko”, dotknąć istoty rodzicielstwa. Bada sytuację dziecka w rodzinie na podstawie trzech aspektów: w odniesieniu do dziecka, do jego rodziców i do wzajemnych związków między nimi. W rezultacie pojawiają się trzy oddzielne obszary badań. Pierwszym jest dziecko, drugim – dorosły, w tym przypadku – rodzic, a ostatnim obszarem są relacje między dzieckiem a rodzicami.
EN
The article is an attempt to unravel the mystery of education in a family based on the continuing validity of Janusz Korczak’s thoughts in his brilliant and timeless essay How to Love a Child. In the book, divided into 116 autonomous parts, the Old Doctor is trying „to learn, to understand and to love the child”, to touch the essence of parenthood. He studies the situation of a child in a family basing on three aspects: with reference to the child, to his parents and to the mutual relations between them. As a result, there came into existence three distinct fields of investigation. The first one constitutes the child, the second one- an adult, in this casea parent, and the last field of investigation constitutes connections between children and parents.

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-9019
ISBN
978-83-61955-11-5

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-72068e15-cd19-44f8-9ee9-817108ccd476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.