Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(15) | 100-116 (17)

Article title

NARRACJA MEDIALNA WYRAŻONA NA OKŁADKACH WYBRANYCH TYGODNIKÓW OPINII PODCZAS PARLAMENTARNEJ KAMPANII WYBORCZEJ 2015 ROKU

Content

Title variants

EN
MEDIA NARRATIVE EXPRESSED ON THE COVERS OF SELECTED POLISH OPINION-FORMING WEEKLY PUBLICATIONS DURING THE PARLIAMENTARY ELECTION CAMPAIGN OF 2015

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Analysis of the covers if news weeklies such as „Do Rzeczy”, „Newsweek Polska”, „Polityka”, „Wprost” has become an area of discourse about media narrative, which is visible in studied materials in the period of the 2015parliamentary campaign. Determination of political sympathies, verification of the degree of politicizing, studying materials and marking the dominating subject matter on the 44 covers, is the aim of conducted research work. The analysed covers were also use to show the fields of antagonisms appearing in the media narrative.

Year

Issue

Pages

100-116 (17)

Physical description

Contributors

 • Zakład Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, e-mail: katarzyna.brzoza@op.pl
 • Zakład Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, e-mail: monika.kornacka-grzonka@us.edu.pl

References

 • Blumler J.G., Gurevitch M. 1995, The Crisis of Public Comminication, Routledge, London/New York.
 • Flick U. 2012, Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik badacza, Warszawa.
 • Frączek A. 2010, Komunikacja polityczna podczas kampanii wyborczych, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. 7.
 • Gibbs G. 2015, Analizowanie danych jakościowych. Niezbędnik badacza, Warszawa.
 • Hallin D. Mancini P. 2004, Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mazur M. 2014, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011, Katowice.
 • Michalczyk S. 2008, Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Katowice.
 • Michalczyk S. 2015, Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Katowice.
 • Naruszewicz-Duchlińska A. 2013, Analiza językowa okładek tygodników opinii na przykładzie „Polityki”, „Przekroju” i „Wprost”, „Prace Językoznawcze” 15/1.
 • Pisarek W. 1970, Retoryka dziennikarska, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków.
 • Pisarek W. 1983, Analiza zawartości prasy, „Biblioteka Wiedzy o Prasie”, Seria A, t. XVI, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-722d8789-c30f-4a87-aa85-d9fb63a91fdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.