PL EN


2017 | 483 | 181-196
Article title

Percepcja ryzyka ekologicznego w sytuacji zagrożenia

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie identyfikacji, pomiaru i interpretacji percepcji ryzyka ekologicznego. W pierwszej części pracy omówiono problem percepcji ryzyka i percepcji ryzyka szkody ekologicznej. W części eksperymentalnej omawia się i analizuje badanie ankietowe. Celem badania była identyfikacja czynników motywacyjnych mieszkańców miejscowości Żelazny Most, w której znajduje się zbiornik odpadów poflotacyjnych będący źródłem szkodliwego oddziaływania na okolicznych mieszkańców i mogący być również przyczyną katastrofy ekologicznej. Badanie wykazało, które czynniki społeczno- strukturalne i psychologiczne miały wpływ na postrzeganie ryzyka szkody ekologicznej przez mieszkańców narażonych na wpływ zbiornika poflotacyjnego. Wiedza na temat percepcji ryzyka ekologicznego może stać się ważnym impulsem do powstrzymania działań, które niszczą przyrodę, a także powodują negatywny wpływ na zdrowie i życie mieszkających w danej okolicy ludzi.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72341cbc-6d7d-4080-b13d-3124bbc27ac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.