PL EN


2014 | 14/2 | 97-110
Article title

Защита прав человека в контексте событий которые происходили в Yкраине на евромайдане

Content
Title variants
EN
Human rights protection in the context of events in Ukraine related to so called euromaidan
PL
Ochrona praw człowieka w kontekście wydarzeń na Ukrainie w ramach tzw. euromajdanu
Languages of publication
RU EN PL
Abstracts
RU
В данной научной статье исследуется вопрос прав человека, а именно их со- блюдение и нарушения. На сегодня существует большое количество законодательных ак- тов, положений, конвенций, которые четко устанавливают и регулируют права и свободы человека. Также ими устанавливается ответственность за их нарушение, но события, которые происходили в  Украине во время мирного протеста людей на Евромайдане по- казали всему миру, что данный вопрос еще недостаточно урегулирован. Это проявляется именно в таких сложных ситуациях, как в Украине во время Евромайдана. Поэтому в дан- ной статье исследуется вопрос, касающийся прав человека, их нарушение и восстановление на примере Украины.
EN
In the following article, an analysis of human rights has been made – speci$cally, following and violating them based on example of freedom of congregation and speci$c events in Ukraine. Currrently, there are many normative acts – international conventions, as well as inner country legislations guaranteeing human rights and de$ning responsibility for their viloation.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy zagadnienia praw człowieka – a konkretnie ich przestrzegania i naruszania na przykładzie wolności zgromadzeń i konkretnych wydarzeń na Ukrainie. Obecnie obowiązuje wiele aktów normatywnych – konwencji międzynarodowych, jak i legislacji krajowej gwarantujących prawa człowieka oraz określających kwestię odpowiedzialności za ich naruszenie. Przykład wydarzeń na Ukrainie pokazuje jednak, że pomimo wiążących norm prawnych prawa człowieka nie są „dane raz na zawsze” w żadnym państwie i społeczeństwie, lecz wymagają permanentnych wysiłków na rzecz standardów ich przestrzegania.
Year
Volume
Pages
97-110
Physical description
Contributors
References
  • Годованець В. Ф. // Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 360 с.
  • 6. Заворотченко Т.М. Поняття нормативно-правових гарантій політичних прав і свобод людини й громадянина // Режим доступа: http://www.law-property.in.ua/articles/35-thenotion-..-freedoms-of-man-and-citizen.html. 
  • 7. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, ви-правл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 – 512 с.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-724a9ea0-dfe6-4eee-839c-6cfe47464155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.