Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 40-55

Article title

Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji

Content

Title variants

EN
Precarious work as a product of modern civilization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto problematykę przeobrażeń współczesnego świata pracy, zwłaszcza elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na pracowników portfolio. Rozważaniom poddano również rozwój tzw. „prekarnej pracy”, która stanowi bezpośrednią konsekwencję elastyczności płac, zatrudnienia i umiejętności. Ten upowszechniający się na całym świecie nowy rodzaj pracy stanowi wyzwanie dla systemu edukacji i jest powiązany z jego urynkownieniem.

Year

Issue

2

Pages

40-55

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Aldridge A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2013). Diagnoza Społeczna 2013. Warunki jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Czarnik S., Turek K. (2012). Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Czarnik S., Turek K. (2014). Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Czepulis-Rutkowska Z. (2005). Nietypowe formy zatrudnienia a zabezpieczenie społeczne. Czy realizowana jest koncepcja flexicurity? W: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Freud Z. (2013). Kultura jako źródło cierpień. Warszawa: Aletheia.
 • Handy Ch. (1998). Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press.
 • EACEA P9 Eurydice (2012). Key Data on Education in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
 • Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców (2007). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Gerlach R. (2012). Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Giddens A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Golinowska S. (red.) (2004). W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. Warszawa 2004: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
 • Lipińska-Grobelny A. (2013). Pracownik portfolio – analiza współczesnej wieloetatowości. Organizacja i kierowanie, nr 2 (155).
 • Mascherini M., Salvadore L., Meierkord A., Jungblut J.M. (2012). NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg, Publications Office on the European Union 2012: European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions.
 • Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (2009). Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • OECD (2012). Education at a Glance 2012”, Indicators, OECD Publishing.
 • Sennett R. (2006). Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Standing G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Clas. Bloomsbury Academic.
 • Tadeusiak-Jeznach K., Gryczko A.N. Nowy świat pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 • Żokowski J. (2012). Bezcielesne ofiary kryzysu. Niezbędnik Inteligenta. Polityka. Wydanie specjalne, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7258e8d8-bef1-462a-acf7-009244beeb7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.