PL EN


2012 | 3/2012 (38) | 25-40
Article title

Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi

Content
Title variants
EN
On selection criteria of management project methods
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja metod zarządzania projektami informatycznymi wśród tradycyjnych i nowoczesnych. W ostatnich latach podejście do zarządzania projektami systemów informatycznych ulega szybkim i wielokierunkowym przemianom. Klasyczna teoria projektowania i obecna pragmatyka coraz bardziej się rozmijają. Wydaje się, że zastosowanie lekkich metod projektowania przynajmniej częściowo minimalizuje powstające różnice. Przeprowadzona analiza stara się wyjaśnić zaistniałe w tym zakresie wątpliwości oraz pokazuje, jak wybrać właściwą metodę dla określonego przypadku zarządzania projektem.
EN
The primary goal of this study is the identification of the project management amongst traditional (heavy) and modern (agile) methods of information systems analysis and design. Recently, the approach to information systems project management is changing in fast and multidirectional ways. The classic theory of analysis and design and the current pragmatics are becoming more different. It seems that the use of agile design methods, at least partially minimize arising differences. The analysis is trying to answer the identified questions in this field and showing how to select proper method for given case of project management.
Keywords
Year
Issue
Pages
25-40
Physical description
Dates
issued
2012-09-30
Contributors
References
 • Awad, M.A. 2005. A Comparison between Agile and Traditional Software Development Methodologies, The University of Western Australia, http://www.scribd.com/doc/55475-190/A-ion-Between-Agile-and-Traditional-SW-Development-Methodologies, odczyt: marzec 2012.
 • Beck, K. i in. 2010. Manifesto for Agile Software Development, Agile Alliance, 2001, Retrieved 14 June 2010, http://www.pmbriefcase.com/methodologies/50-softwaredevelopment/55-agile-software, odczyt: kwiecień 2012.
 • Chmielarz, W. 2010. Projektowanie systemów informatycznych, w: J. Zawiła-Niedźwiecki,
 • K. Rostek i A. Gąsiorkiewicz (red.) Informatyka gospodarcza, t. 1, s. 359–402. Warszawa: C.H. Beck.
 • Chmielarz, W. i K. Klincewicz 2010. Zarządzanie w kontekście zmian, w: J. Bogdanienko (red.) Organizacja i zarządzanie w zarysie, s. 238–252. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Gibson, M. i G. Hughes 1994. Systems Analysis and Design. A Comprehensive Methodology with CASE, Boyd & Fraser.
 • Highsmith, J. i A. Cockburn 2004. Agile Software Development: The Business of Innovation. IEEE Computer, nr 6 (36), http://www.jimhighsmith.com/articles/IEEEArticle1Final.pdf, odczyt: kwiecień 2012, DOI: 10.1109/2.947100.
 • Jaszkiewicz, A. 1997. Inżynieria oprogramowania, Gliwice: Helion.
 • Kendall, K. i J. Kendall 1999. Systems Analysis and Design, Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Koszlajda, A. 2010. Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Gliwice: Helion.
 • Mannaro, K. 2008. Adopting Agile Methodologies in Distributed Software Development, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Elektroniki Uniwersytetu Cagliari, http://www.diee.unica.it/DRIEI/tesi/19_mannaro.pdf.
 • Mingus, N. 2009. Zarzadzanie projektami, Gliwice: Helion. Project Management Institute 2004. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Third Edition.
 • Rising, L. i N.S. Janoff 2000. The Scrum Software Development Process for Small Teams. IEEE Software, nr 17, s. 26–32, DOI: 10.1109/52.854065 .
 • Schwaber, K. 2005. Sprawne zarządzanie projektami metodą Scrum, Warszawa: Promise.
 • Schwaber, K. i M. Beedle 2001. Agile Software Development with Scrum, New Jersey: Prentice Hall.
 • Stabryła, A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sully, P. 1993. Modelling the World with Objects, New Jersey: Prentice Hall.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7287b725-30b9-4e86-be92-2f98815145a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.