PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 54-64
Article title

Lokalny czy globalny. Kierunki rozwoju systemów płatności elektronicznych w Europie – wnioski dla Polski

Content
Title variants
EN
Local or Global. Review of Selected Systems for Electronic Payments in Europe – Conclusions for Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Payments have an important impact on the development of countries and economies, enabling an efficient exchange of goods and services. Electronic payments are a relatively new instrument which has evolved in different ways in particular countries of Europe. The following article focuses on presenting and comparing retail electronic payment systems, with special consideration given to card payments in three groups of European countries: countries of Western Europe, countries of Central and Eastern Europe, and the so-called “tigers of Europe”, namely Russia and Turkey. The analyzed groups of countries vary in terms of payments markets, and one of the areas with significant differences is the level of development of local payment schemes and national processors that are fundaments of local payment infrastructure and jointly with the infrastructure of international payment schemes allow for effective development of the payment system.
PL
Płatności mają istotne znaczenie dla rozwoju krajów i gospodarek, umożliwiają bowiem efektywną wymianę dóbr i usług. Płatności elektroniczne są zjawiskiem stosunkowo nowym i rozwinęły się w poszczególnych krajach Europy w inny sposób. Niniejsze opracowanie skupia się na przedstawieniu i porównaniu elektronicznych systemów płatności detalicznych, zwłaszcza kartowych, w trzech grupach krajów europejskich: krajach Europy Zachodniej, krajach Europy Środkowej i Wschodniej, oraz tzw. tygrysach Europy (Rosji i Turcji). Analizowane grupy krajów cechują się różną charakterystyką rynków płatniczych, a jednym z obszarów, gdzie widoczne są wyraźne różnice, jest poziom rozwoju lokalnych schematów płatniczych oraz krajowych procesorów płatności. Pełnią one rolę lokalnej infrastruktury płatniczej, która wraz z infrastrukturą międzynarodowych schematów płatniczych pozwala na efektywny rozwój systemu płatniczego.
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
References
  • BIS. (2012a). Payment, clearing and settlement systems in Turkey. CPSS, red book. UK: Bank for International Settlements.
  • BIS. (2012b). Payment, clearing and settlement systems in the CPSS countries, red book. UK: Bank for International Settlements. Capgemini and RBS. (2013). World Payments Report. Capgemini and RBS.
  • ECB. (2012). Towards an integrated European card payments market. ECB Monthly Bulletin.
  • ECB. (2014a). Card Payments in Europe – a renewed focus on SEPA for cards. ECB.
  • ECB. (2014b). Payment Statistics. ECB. Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, http://dx.doi.org/10.7172/978-83-63962-30-2.
  • Kisiel, M. (2014). Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Payments Industry Intelligence. (2015). Portugal payment statistics 2014–2015, payment card yearbook sample. Payments Industry Intelligence.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72a5216c-e647-42c7-b4d2-d2782e693f45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.