PL EN


2018 | 1(144) | 31–60
Article title

Przewrót konstytucyjny na Ukrainie w 2014 roku. Analiza konstytucyjno-prawna

Content
Title variants
EN
Constitutional Coup in Ukraine in 2014: A Constitutional Law Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article brings up issues of the change of the constitutional order in Ukraine in February 2014. For that reason the normative acts passed during that period by Verkhovna Rada of Ukraine (concerning the change of constitutional order) are discussed, in particular: (a) the Act of February 21st, 2014 on Restoring Specifi c Provisions of the Constitution of Ukraine, (b) Resolution of February 22nd, 2014 and (c) Resolution of February 24th, 2014. Detailed analysis of Ukrainian parliament’s acts mentioned above (including the reasons for their adoption) in the light of the Constitution legally binding at that time, judicial decisions of the Constitutional Court of Ukraine and literature, leads to the conclusion that the change of constitutional order in Ukraine occurred in a manner inconsistent with the Basic Law of Ukraine, primarily in violation of the principles of: supremacy of Constitution, separation of powers, legality of operation of State authorities and independence of the judiciary, and ban on state power usurpation. This analysis proves an assumption made in the article that Verkhovna Rada of Ukraine introduced amendments to the constitutional order unlawfully.
Year
Issue
Pages
31–60
Physical description
Contributors
 • Dr, asystent prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim
References
 • 1. Bałon K., Podstawowe problemy reformy Konstytucji Ukrainy (ustawa z 8 grudnia 2004 r.), „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 22 XII 2005, nr 93.
 • 2. Bryncew W.D., Standarty prawowoji derżawy: wtilennja u nacionałnu modeł orhanizacijnoho zabezpeczennja sudowoji włady, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2010.
 • 3. Bryncew W.D., Sudowyj konstytucionalizm w Ukrajini: doktryna i praktyka formuwannja, kniha 1, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2013.
 • 4. Bryncew W.D., Sudowyj konstytucionalizm w Ukrajini: doktryna i praktyka formuwannja, kniha 2, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2013.
 • 5. Bukacz W.W., Olijnyk A.Ju., Osnowy teoriji konstytucijnoho ładu w Ukrajini, [w:] Aktualni problemy konstytucijnoho prawa Ukrajiny, red. A. Ju. Olijnyk, Centr uczbowoji literatury, Kyjiw 2013.
 • 6. Cwik M.W., uwagi do art. 5, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 7. Cwik M.W., uwagi do art. 6, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 8. Cwik M.W., Wzajemodija zakonodawczoji, wykonawczoji hiłok włady ta referendumu w systemi narodowładdja, „Wisnyk Akademiji Prawowyh Nauk Ukrajiny” 1995, nr 5.
 • 9. Czernyszowa N. W., Sudowa włada w Ukrajini, Centr uczbowoji literatury, Kyjiw 2011.
 • 10. Czubara T., Proces konstytucyjny na Ukrainie w latach 1990–2006, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, t. 3.
 • 11. Derżawa u prawowomu wymiri, red. T.Je. Kahanowśka, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2013.
 • 12. Fesenko Je.B., Pryncypy ta konstytucijno-prawowi umowy orhanizaciji sudowoji włady w Ukrajini, [w:] Orhanizacija sudowoji włady w Ukrajini, red. A.O. Seliwanow, Jurinkom Inter, Kyjiw 2002.
 • 13. Futej B., Stanowlennja prawowoji derżawy w Ukrajini, Jurinkom Inter, Kyjiw 2005.
 • 14. Hołowatyj S.P., uwagi do art. 8, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 15. Hryhorjew W., Konstytucijna justycija, [w:] Problemy suczasnoji konstytucionalistyky. Wypusk 1, red. M.P. Orzih, Jurinkom Inter, Kyjiw 2011.
 • 16. Ilnycka S., Prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa w aspekcie prawno-karnej ochrony porządku konstytucyjnego Ukrainy, [w:] Prawo ukraińskie, wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2013.
 • 17. Jakowjuk I.W., uwagi do art. 154, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 18. Jakowjuk I.W., uwagi do art. 155, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 19. Jakowjuk I.W., uwagi do art. 156, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 20. Koszczynieć W., Kaszakowa-Kostyćka N., Palijczuk O., Pryncypy dijalnosti ta wyznaczennja statusu orhaniw prokuratury w konteksti riszeń Konstytucijnoho Sudu Ukrajiny, „Wisnyk Konstitucijnoho Sudu Ukrajiny” 2011, nr 2.
 • 21. Krawczenko W.W., Konstytucijne prawo Ukrajiny, Atika, Kyjiw 2006.
 • 22. Ławrynowycz O.W., uwagi do art. 85, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 23. Lewandowski S., Kontrowersje wokół preambuł, „Studia Iuridica”, 1996, t. 31.
 • 24. Litwin J., Wstęp do ustawy i jego renesans, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1934, t. XVI, nr 21.
 • 25. Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Wydawnictwo Morpol, Lublin 2002.
 • 26. Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • 27. Olechno A., Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnych organów Ukrainy (1996–2005), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • 28. Olechno A., Zmiany w konstytucji Ukrainy, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. S. Bożyk, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.
 • 29. Orzih M.P., Jezerow A.A., Terlećkyj D.S., Konstytucija Ukrajiny u sudowyh riszennjah, Jurinkom Inter, Kyjiw 2011.
 • 30. Orzih M.P., Restart konstytucijnoji reformy, [w:] Problemy suczasnoji konstytucionalistyky. Wypusk 2. Konstytucijni peretworennja w Ukrajini, red. M.P. Orzih, Jurinkom Inter, Kyjiw 2012.
 • 31. Osławśkij M.I., Wykonawcza włada w Ukrajini: orhanizacijno-prawowi zasady, Znannja, Kyjiw 2009.
 • 32. Petryszyn O.W. [i in.], Problemy teoriji prawa i konstytucionalizmu u pracjah M. W. Cwika, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2010.
 • 33. Petryszyn O. W., uwagi do art. 15, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 34. Petryszyn O.W., uwagi do art. 19, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 35. Pohoriłko W.F., Fedorenko W.L., Konstytucija Ukrajiny. Tekst osnownoho zakonu z oficijnymy tłumaczennjamy Konstytucijnoho Sudu. Ohljad i komentari, Naukowa Dumka, Kyjiw 2006.
 • 36. Prawowa systema Ukrajiny, istorija, stan ta perspektywy. U pjaty tomach, t. 2. Konstytucijni zasady prawowoji systemy Ukrajiny i problemy iji wdoskonalennja, red. Ju.P. Bytjak, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2008.
 • 37. Procjuk I.W., Podił derżawnoji włady w umowach riznyh form derżawnoho prawlinnja, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 38. Prytyka D.M., uwagi do art. 126, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 39. Rjemjeskowa Ju.O., Sudowa włada w systemi podiłu włady, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2014.
 • 40. Rudyk P.A., Komentar do konstytucyjnich zmin, Centr uczbowoji literatury, Kyjiw 2008.
 • 41. Seliwanow A.O., Realiji konstytucijnoho prawa Ukrajiny, Łohos, Kyjiw 2015.
 • 42. Seliwanow A.O., Stanowlennja sudowoji włady na szljahu do pobudowy prawowoji derżawy, [w:] Orhanizacija sudowoji włady w Ukrajini, red. A.O. Seliwanow, Jurinkom Inter, Kyjiw 2002.
 • 43. Seliwon M.F., uwagi do art. 152, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 44. Serohina S.H., uwagi do art. 108, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 45. Serohina S.H., uwagi do art. 112, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 46. Słownik wyrazów obcych, red. I. Kamińska-Szmaj, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 2001.
 • 47. Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • 48. Stelmach A., Legalność zmiany władzy na Ukrainie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, t. 4.
 • 49. Tyhyj W.P., uwagi do art. 150, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 50. Tymczenko I.A., uwagi do art. 159, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 51. Wdowiczenko S.L., Widnowlennja diji poperednoji redakcji normatywno-prawowoho akta wnaslidok wyznannja Konstytucyjnym Sudom Ukrajiny wnesenych do nioho zmin nekonstytucijnymy, „Wisnyk Konstitucijnoho Sudu Ukrajiny” 2011, nr 2.
 • 52. Welykyj tłumacznyj słownyk suczasnoji ukrajinśkoji mowy, red. W.T. Busel, Irpiń: WTF „Perun”, Kyjiw 2004.
 • 53. Zajec A.P., uwagi do art. 91, [w:] Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar, red. W.Ja. Tacij, Wydawnyctwo Prawo, Harkiw 2012.
 • 54. Zajec A.P., Buromenśkyj M.W., Szczodo lehitymnosti dijuczoji sohodni włady w Ukrajini, „Biuleteń Ministerstwa justyciji Ukrajiny” 2014, nr 5.
 • 55. Zakonotworczist: osnowni aspekty zakonodawczoho procesu, red. L.O. Neczyporenko, W.P. Kry­żaniwśkyj, Wydawnyctwo Zapowie, Kyjiw 2006.
 • 56. Zakon Ukrajiny pro prokuraturu. Naukowo-praktycznyj komentar, red. Ju.I. Rysnak, Centr uczbowoji literatury, Kyjiw 2013.
 • 57. Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72bc27e3-7bcc-4a17-9dc7-accb2da2a815
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.