PL EN


2018 | 2 | 5-30
Article title

BUDOWA OKRĘTÓW PATROLOWYCH PRZEZ STOCZNIĘ MARYNARKI WOJENNEJ DLA WOJSK OCHRONY POGRANICZA, CZ.2

Content
Title variants
EN
THE CONSTRUCTION OF THE PATROL CRAFTS FOR BORDER DEFENCE TROOPS BY THE POLISH NAVY SHIPYARD, PART 2
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okręty patrolowe były istotnym narzędziem służącym marynarzom WOP do ochrony granicy państwowej na Morzu Bałtyckim. Artykuł prezentuje najważniejsze decyzje, które miały wpływ na rozpoczęcie i budowę okrętów patrolowych projektu „9” i „912” dla tej formacji w latach 1954–1966. Ukazuje on także skomplikowane procedury, jakie wdrażano na różnych szczeblach decyzyjnych, wpływające na działalność stoczni w PRL, a w szczególności Stoczni MW.
EN
The patrol crafts were very useful units used by Border Defence Troops in the polish border protection system on the Baltic Sea. This article presents the most important decisions which had an influence on the construction works of the patrol crafts type “9” and “912” in the period 1954–1966. This article also presents how the procedures which had an influence on the shipyards in PRL were complicated and especially in the Polish Navy Shipyard.
Contributors
  • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach
References
  • Ciślak J., Polska Marynarka Wojenna 1995. Okręty, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie, organizacja, wyd. Lampart & Bellona, Warszawa 1995.
  • Goryński G., Funkcjonowanie Wojsk Ochrony Pogranicza nad Bałtykiem w latach 1945–1965, „Nautologia”, Gdynia 2011, nr 148.
  • Goryński G., Powstanie, organizacja i działalność służby morskiej WOP, „Problemy ochrony granic” Biuletyn, wyd. Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 1998, nr 8.
  • Goryński G., Siły morskie Wojsk Ochrony Pogranicza. Powstanie, organizacja, działalność, „Przegląd Morski”, Gdynia 1997, nr 10, cz. 1, i nr 11, cz. 2.
  • Goryński G., Z Kriegsmarine do Wojsk Ochrony Pogranicza. Historia okrętu pogranicza „Jamno”, „Biuletyn Historyczny” Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 2011, nr 26.
  • Gröner E., Die deutschen Kriegsschiffe 1815–1945, Bernard & Graefe Verlag, Koblenz 1983, t. 2.
  • Kubski St., Pierwsze 80 lat Stoczni Marynarki Wojennej 1922–2002, wyd. Okrętownictwo i Żegluga Sp. zoo, Gdańsk 2002.
  • Kudela S., Polska produkcja przemysłowa na rzecz Marynarki Wojennej w latach 1945–1968, „Biuletyn Historyczny” Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 2001.
  • Misztal Z., Stocznia Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny” Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 2011, nr 26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72c12d10-5a2e-4284-bc1d-06aaf3a3332b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.