PL EN


2002 | 4 | 141-162
Article title

Etyczne podstawy prawnej ochrony zwierząt

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wydaje się, iż wzrastający w społeczeństwie poziom świadomości ekologicznej pozwala coraz lepiej rozumieć, że ochrona środowiska naturalnego staje się nie tylko niezbędnym składnikiem naszej cywilizacji, ale także warunkiem przetrwania człowieka jako gatunku biologicznego. Powodzenie w tej materii zależeć będzie jednak od opanowania obecnego kryzysu etycznego, jakiego doświadcza człowiek cywilizacji technicznej, a którego następstwem stał się już obserwowany kryzys ekologiczny.
Year
Volume
4
Pages
141-162
Physical description
Contributors
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • A. Leopold, A Sand County Almanac, New York: Ballantine Books 1990.
 • B. J. Callicott, In Defense of the Land Ethics. Essays in Environmental Philosophy, State University of New York Press 1989;
 • B. J. Callicott, Search for an Environmental Ethics, w: Matters of Life and Death, ed. T. Regan, New York: Random House 1980.
 • B. Rollin, Zwierzęta i ludzie, czyli granice moralności, “Etyka” 1980 nr 18, s. 178.
 • Ch. Hoff, Kilka refleksji moralnych o eksperymentowaniu na zwierzętach, “Etyka” 1980 nr 18, s. 67.
 • D. Jamieson, Egoizm i prawa zwierząt, “Etyka” 1980 nr 18, s. 169-175.
 • H. Skolimowski, Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia, Wrocław: “Astrum” 1991.
 • H. Skolimowski, Nowa era – nowe dreszcze poznawcze – nowa koncepcja człowieka, w: Oblicza nowej duchowości, red. M. Gołaszewska, Kraków 1995, s. 29-31.
 • I. Lazari-Pawłowska, Kręgi ludzkiej wspólnoty, “Etyka” 1980 nr 18, s. 213.
 • I. Lazari-Pawłowska, Schweitzer, Warszawa 1976, s. 40-41.
 • J. Bernard, Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy, nowe obowiązki człowieka, przeł. J. A. Żelechowska, Warszawa: PWN 1994, s. 121.
 • J. Feinberg, Obowiązki człowieka i prawa zwierząt, “Etyka” 1980 nr 18, s. 13.
 • J. Grzesica, Ochrona naturalnego środowiska – problem teologiczno-moralny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1987, s. 177 nn.
 • J. Hołówka, Granice wyzwolenia zwierząt, “Etyka” 1980 nr 18,
 • J. Lovelock, Gaja. A New Look at Life on Earth, Oxford: Oxford University Press 1995.
 • J. Narveson, Czy zwierzętom przysługują prawa? Na marginesie książek Toma Regana i Petera Singera, “Etyka” 1980 nr 18, s. 147-168;
 • J. Passmore, Man’s Responsibility for Nature. Ecological Problems and Western Traditions, New York: Charles Scribner’s Sons 1974
 • J. Wawrzyniak, Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki środowiskowej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM 2000, s. 131.
 • K. Waloszczyk, Planeta nie tylko ludzi, Warszawa: PIW 1997.
 • M. Bonenberg, Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Kraków: UJ 1992.
 • P. Singer, All Animals are Equal, w: Applied Ethics, ed. P. Singer, New York: Oxford University Press 1986;
 • P. Singer, Animal Liberation, “The New York Review of Books”, section 20, April 1973
 • P. Singer, Animal Liberation. Towards an End to Man’s Inhumanity to Animals, London 1977.
 • P. Singer, Animals and the Value of Life, w: Matters of Life and Death, ed. T. Regan, New York: Random House 1980.
 • P. Singer, Practical Ethics, Cambridge: Cambridge University Press 1979;
 • P. Singer, Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, “Etyka”, 1980, nr 18, s. 49-62;
 • P. W. Taylor, Respects for Nature. A Theory of Environmental Ethics, New Jersey, Princeton: Princeton University Press 1986
 • R. D. Ryder, Szowinizm gatunkowy, czyli etyka wiwisekcji, “Etyka” 1980 nr 18, s. 38-47.
 • S. R. L. Clark, Prawa zwierząt, “Etyka” 1980, nr 18, s. 77-86.
 • S. Sencerz, Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie: odpowiedź Reganowi, “Etyka” 1980 nr 18, s. 125-133.
 • S. Zięba, Człowiek a świat zwierząt (cz. I), “Przegląd Hodowlany” 1993 nr 2, s. 29;
 • S. Zięba, Człowiek a świat zwierząt (cz. II), “Przegląd Hodowlany” 1993 nr 3, s. 22-24.
 • T. Regan, Prawa i krzywda zwierząt, “Etyka” 1980 nr 18, s. 87-118.
 • T. Ślipko, A. Zwoliński, Rozdroża ekologii, Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s. 90.
 • V. Haksar, Podstawy do równości, “Etyka” 1980 nr 18, s. 221-237.
 • W. Aiken, Zwierzęta i prawa: w odpowiedzi Reganowi, “Etyka” 1980, s. 119-123
 • W. Tyburski, Etyka i Ekologia, Toruń: Polski Klub Ekologiczny 1995.
 • Z. Piątek, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków: UJ 1998, s. 107-111.
 • Z. Piątek, Etyka życia, w: Etyka. Zarys , red. J. Pawlica, Kraków: UJ 1992, s. 109-119.
 • Z. Piątek, Przyroda i wartości, w: Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze, red. D. Karłowicz i in., Kraków-Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne 1993, s. 166-175
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72c64d54-4d9e-4a14-81d9-d2753fa4d15e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.