PL EN


2018 (R. XVII) | 4(70) | 9-16
Article title

Pedagogika społeczna – pedagogika społecznie zaangażowana Wokół inicjatyw i ruchów społecznych

Content
Title variants
EN
Social Pedagogy – socially engaged pedagogy Around social initiatives and movements
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Issue
Pages
9-16
Physical description
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Elias N. (2003), Zaangażowanie i neutralność, PWN, Warszawa.
 • Kojder A. (2016), Pobocza socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kwaśnica R. (2014), Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Łebkowska A. (2017), Autorefleksyjność współczesnych nauk humanistycznych i co powinno z tego wynikać, [w:] Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, P. Czapliński, R. Nycz i in. (red.), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 • Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza, Wydawnictwo EDYTOR, Poznań–Toruń.
 • Melosik Z., Szkudlarek T. (1998), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Milerski B., Karwowski M. (2016), Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2014), Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Nussbaum M.C. (2008), W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Skrzypczak B. (2016), Współczynnik społecznościowy. Edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych – w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Szkudlarek T. (2009), Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Śliwerski B. (2001), Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Theiss M. (2018), Obywatelstwo i obywatelstwo społeczne w nauce o polityce społecznej – koncepcje, związki z lokalnym poziomem polityki, [w:] Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej. Przykład wychowania przedszkolnego, M. Theiss (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72cb8bc1-b2d7-4104-8ea5-f85b8bdd2e83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.