PL EN


2013 | 16 | 113-124
Article title

Czy istnieje specyfika malarstwa kobiet?

Authors
Content
Title variants
EN
Is There a Unique Nature to the Painting Women?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od dawna toczy się spór o to, czy istniej specyfika twórczości artystycznej kobiet. Tymczasem jest to z gruntu błędne mniemanie. Wartości sztuki – obrazu, rzeźby czy grafiki – nie ocenia się z uwagi na to, czy autorem jest kobieta lub mężczyzna, lecz ważna jest jakość artystyczna danego dzieła. Mężczyzna może stworzyć dzieło sztuki o cechach delikatnych i ulotnych, czego przykładem może być malarstwo Tadeusza Makowskiego lub Witolda Wojtkiewicza. Natomiast w wyrazie swym mocne i konkretne są np. rzeźby Magdaleny Abakanowicz, a także grafiki i rzeźby Marii Jaremianki. A zatem błędem jest uważać, że jakość danej sztuki zależy od płci autora dzieła. Zarówno cechy charakteru kobiet, jak i mężczyzn można ukazać w karykaturze.
EN
It has long been subject to dispute whether there is a specific artistic expression of women. However, it is a fundamental misconception. The value of art – of painting, sculpture, graphics, etc. is not estimated due to the fact that the author is a woman or a man, but because of the artistic quality of the work. Man can create a piece of art with delicate and ephemeral qualities, e.g. painting of Tadeusz Makowski or Witold Wojtkiewicz. On the other hand, very strong and concrete in their expression are e.g. sculptures by Magdalena Abakanowicz or graphics and sculptures by Maria Jaremianka. So it is wrong to believe that the quality of art is gender conditioned. Both women and men traits can be released in caricature.
Year
Volume
16
Pages
113-124
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Batowski Z., Malarki Stanisława Augusta, Ossolineum, Wrocław 1951.
 • Baudelaire Ch., O sztuce szkice krytyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961.
 • Cybis J., Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966, PIW, Warszawa 1980.
 • Czapski J., Patrząc, Wyd. Znak, Kraków 1983.
 • Dobrowolski T., Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Ossolineum, Wrocław 1976.
 • Drewniak B., Kultura w cieniu swastyki, WP, Warszawa 1969.
 • Ficowski J., W sierocińcu świata. Rzecz o Witoldzie Wojtkiewiczu, W. Ryton, Warszawa 1993.
 • Grabowska E., Morawska H., Artyści o sztuce, PIW, Warszawa 1977.
 • Guze J., Na tropach sztuki, NK, Warszawa 1982.
 • Okońska A., Malarki polskie, NK, Warszawa 1976.
 • Okońska A., Żywoty pań malujących, NK, Warszawa 1981.
 • Pospiszyl K., Psychologia kobiety, PWN, Warszawa 1978.
 • Wallis M., Autoportret, WAiF, Warszawa 1964.
 • Wallis M., Autoportrety artystów polskich, WAiF, Warszawa 1966.
 • Wolff J., Kształt piękna, Arkady, Warszawa 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-4898
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72e5b47b-85e9-4bf7-b2b1-33c3e7630836
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.