Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 263-272

Article title

Wybrane aspekty badań kwantytatywnych pogawędek sieciowych

Content

Title variants

EN
Selected aspects of quantitative studies on online chats

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wybrane fragmenty badania leksyki czatu internetowego z wykorzystaniem metodologii korpusowej. Na początku autor przedstawia dotychczasową metodologię obecną w badaniach komunikacji w Internecie, po czym przechodzi do opisu metodologii wykorzystanej w referowanym badaniu. Czytelnik poznaje tutaj najistotniejsze cechy utworzonego korpusu pogawędek internetowych. Następnie autor przechodzi do opisu wybranych zagadnień kwantytatywnych badań leksyki czatu. Rozpoczyna od omówienia statystyk badanego korpusu. Dalej przedstawia analizę niestandardowego zapisu wyrazów, po czym przechodzi do zrelacjonowania ważniejszych obserwacji odnośnie charakterystycznych właściwości leksyki czatu.
EN
The article discusses selected fragments of a corpus-based analysis of Internet chat room lexis. First, the author presents previously used methodologies for Internet communication studies. After that, he describes the methodology he used in his research. At this point, the reader becomes acquainted with the most crucial characteristics of the created corpus of Internet chats. Further, the author goes on to delineate selected elements of quantitative studies on chat room lexis. He begins with the portrayal of corpus statistics. Then, he proceeds to discuss non-standard spelling, after which, he reports on the most important observations as for the characteristics of chat room lexis.

Keywords

Year

Volume

LIX

Pages

263-272

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii, Zakład Filologii Angielskiej.

References

 • Biber, Douglas, 1996, Investigating Language Use through Corpus-based Analyses of Association Patterns, „International Journal of Corpus Linguistics”, 1 (2), Amsterdam, s. 171–197
 • Grochowski Maciej, 2000, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kowalikowa Jadwiga, 2000, Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków, s. 121–132
 • Kurcz Ida, Lewicki Andrzej, Sambor Jadwiga, Szafran Krzysztof, Woronczak Jerzy, 1990, Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
 • Piotrowski Tadeusz, 2003, Językoznawstwo korpusowe: wprowadzenie do problematyki, [w:] Językoznawstwo polskie. Stan i perspektywy, red. S. Gajda, PAN, Uniwersytet Opolski, Warszawa–Opole, s. 143–154
 • Polański Edward, 2006, Zasady pisowni, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sambor Jadwiga, 2001, Język polski w świetle statystyki, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 503–526
 • Scott Mike, 2004–2011, Introduction to Oxford WordSmith Tools (dostępny w Internecie) http://www.lexically.net/downloads/version5/HTML/?keywords_info.htm (5.11.2011)
 • Szymański Leszek, 2007–2008, Substytuty elementów parawerbalnych i niewerbalnych w komunikacji tekstowej w Internecie, [w:] Media – kultura – komunikacja społeczna, Olsztyn, s. 148–157
 • Szymański Leszek, 2009, Analiza wypowiedzi z czatu internetowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 65, s. 165–174
 • Szymański Leszek, 2011, Empiryczna analiza leksyki czatu internetowego, „Język Polski”, 91, 2–3, s. 179–187
 • Szymański Leszek, 2012, Konwencje zapisu wyrazów na czacie internetowym, „Język Polski”, 92, 1, s. 20–28

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-72ef0a7f-d8b9-4f1e-89a3-8a830576d5c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.