PL EN


2018 | 538 | 58-73
Article title

Analiza i kategoryzacja projektów w procesie implementacji strategii przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Analysis and categorization of projects in the process of enterprise strategy implementation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki kategoryzacji projektów w procesie implementacji strategii przedsiębiorstwa. Analiza i kategoryzacja projektów mają znaczenie uniwersalne, niezależne od sposobu rozumienia i formułowania strategii w przedsiębiorstwie. Zastosowanie odpowiedniej metodyki oceny projektów może znacząco usprawnić proces wdrażania strategii. Na początku artykułu omówiono wpływ projektów na efektywność zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, a następnie proces zarządzania portfelem projektów. W drugiej części artykułu zdefiniowano pojęcie kategoryzacji i oceny agregatowej oraz zreferowano etapy proponowanej metodyki kategoryzacji projektów. Zagadnienia podjęte w artykule mogą stanowić podstawę doskonalenia systemu zarządzania projektami, w szczególności usprawniania decyzji w zakresie oceny i doboru przedsięwzięć w procesie realizacji strategii przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is to present the methodology of project categorization in the process of company’s strategy implementation. The article adopted a hypothesis stating that the analysis and categorization of projects are of universal importance, independent of the way of understanding and formulating strategies in an enterprise. At the beginning of the article, the impact of projects on the effectiveness of enterprise development management is discussed, followed by the project portfolio management process. The second part of the article defines the concept of categorization and discusses the stages of the proposed project categorization methodology. Issues taken up in the article can be the basis for improving the project management system, in particular for improving decisions in the field of evaluation and selection of projects in the process of implementing the company’s strategy.
References
 • Beringer C., Jonas D., Kock A., 2013, Behavor of internal stakeholders in project portfolio management and its impact on success, International Journal of Project Management, vol. 31.
 • Bible M.J., Bivins S.S., 2011, Mastering Project Portfolio Management, J. Ross Publishing, Delhi.
 • Cabała P. (red.), 2018, Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
 • Chandler A.D. Jr., 1962, Strategy and structure. Chapters in the history of the industrial enterprise, The MIT Press, Cambridge.
 • ISO 21504, 2015, Project, programme and portfolio management – Guidance on portfolio management,
 • ISO, Genewa 2015.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., 2010, Podstawy strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jonas D., 2010, Empowering project portfolio managers: How to involvement impacts project portfolio performance, International Journal of Project Management, vol. 28.
 • Kozarkiewicz A., 2002, Zarządzanie portfelem projektów, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Levine H.A., 2005, Project Portfolio Management, Jossesy-Brass, San Francisco.
 • Lock D., 2009, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 • Mintzberg H., 1994, The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall, New York.
 • Moszkowicz M., 2000, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pawełek B., 2008, Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Sommer R.J, 1999, Portfolio Management for Projects: A New Paradigm, [w:] Dye L., Pennypacker J.S. (red.), Project Portfolio Management. Selecting and Prioritizing Projects for Competitive Advantage, Center for Business Practices, Glen Mills (PA).
 • Spałek S., Bodych M., 2012, PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Stabryła A., 2015, Model agregatowej analizy decyzyjnej w projektowaniu, [w:] Rokita J. (red.), Nowe obszary badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice.
 • The standard for portfolio management, 2013, 3rd edition, PMI, Newtown Square.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72fd748e-3a26-4c0d-adef-dfad7cd2849f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.