PL EN


2015 | 2 | 117-127
Article title

Analiza wykorzystania kodów warunkowych w systemie AU DATE X w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej w ubezpieczeniu autocasco – studium przypadku

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Analysis of the use of various conditional codes in the AU DATE X system in the motor claims settlement procedure for motor hull insurance (autocasco) – a case study
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia i omawia wybrane aspekty kosztorysowania napraw pojazdów w systemie AUDAT…X na przykładzie rzeczywistego przebiegu postępowania cywilnego w sprawie ustalenia wysokości kosztów naprawy pojazdu Infiniti FX35 (importowanego z rynku amerykańskiego), powstałych w wyniku kolizji z drzewem w styczniu 2011 r. W przedmiotowej sprawie do określenia kosztu naprawy i przywrócenia stanu pojazdu sprzed kolizji należało zastosować części zamienne i podzespoły oryginalne producenta pojazdu z uwzględnieniem postanowień łączących strony umowy dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC). Celem artykułu jest przedstawienie poprawnej metodyki postępowania w przypadku kalkulacji kosztów naprawy pojazdu z uwzględnieniem szczególnych zasad kosztorysowania – kodów warunkowych. Przedstawiono opis wystąpienia okoliczności błędnego użycia kodów warunkowych w systemie, zidentyfikowano źródło błędu, pokazano skutki jego oddziaływania na wynik kalkulacji kosztów naprawy pojazdu oraz przedstawiono jedyną prawidłową metodę postępowania z użyciem kodu warunkowego 20, która nie skutkuje błędnym obliczeniem kosztu naprawy.
EN
The article presents and discusses the selected aspects of preparing cost estimates of vehicle repairs in the AUDAT…X system on the example of the actual course of civil proceedings in a case involving the determination of the costs of repair of an Infinity FX35 (the vehicle imported from the US) that resulted from the car’s collision with a tree in January 2011. In the discussed case the cost estimate of the vehicle’s repair and restoration to its pre-collision condition had to be based on the costs of spare parts and original manufacturer’s components, taking into account the provisions of voluntary motor hull insurance binding on the parties. The article aims to present a correct procedure for calculating the costs of a vehicle’s repair; it focuses, in particular, on special rules governing cost estimates, i.e. conditional codes. The authors describe a case of an incorrect use of conditional codes in the system. They identify the source of the problem, present its effects on the outcome of the cost estimate and indicate the only accurate course of action that incorporates the use of conditional code 20, which does not lead to an erroneous cost estimate.
Year
Issue
2
Pages
117-127
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72fe30a4-a16c-4318-b72c-a7ee4f211421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.