PL EN


2013 | 4 | 4 | 341-351
Article title

Ryzyko jako szansa i zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Risk as Opportunity and Threat in Business Activities of A Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizując zmiany otoczenia przedsiębiorstwa zauważyć należy wzrost nie tylko ilości jego elementów składowych, ale również natężenia ich oddziaływania. Innymi słowy rośnie częstotliwość i intensywność zachodzących w otoczeniu zmian. Ich źródłem są zmiany tych czynników, które jeszcze do niedawna uznawane były za stabilne i względnie stałe. Zmusza to kadrę kierowniczą do podejmowania prób rozpoznania tego otoczenia pod kątem identyfikacji ryzyka rozpatrywanego w kategorii zagrożeń i szans dla bytu przedsiębiorstwa. ryzyko, otoczenie przedsiębiorstwa, szansa, zagrożenie
Keywords
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
341-351
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, awawiernia@polsl.pl, ul. Wyzwolenia 2/10, 41-907 Bytom
References
 • 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1993), Ekonomia, PWE, Warszawa.
 • 2. Buschgen H. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, t 2., Poltext, Warszawa.
 • 3. Gierszewska G., Romanowska M. (1994), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 4. Glaum M., Förschle G. (2000), Finanzwirtschaftliches risikomanagment deutschen Industrie und Handelsunternehmen Industriestudie, PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft wirtschaftsprufungsgesellschaft, Fachverlag Moderne Wirtschaft, Frankfurt am Mein.
 • 5. Jajuga T., Jajuga K. (1999), Inwestycje, instrumenty finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 • 6. Johanning L. (1999), Value-at-Risk zur Marktrisikosteuerung und Eigenkapitallokation, „Reihe: Risikomanagement und Finanzcontrolling“ Vol. 1, Bad Soben, Uhlenbruch.
 • 7. Knight F.H. (1933), Risk, Uncertainty and Profit, London School of Economics and Political Science, London.
 • 8. Marsh W.H. (1995), Basic Financial Management, South-Western College Publishing, Cincinnati, OH.
 • 9. Penc-Pietrzak I. (2003), Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą, C.H. Beck, Warszawa.
 • 10. Shackle G.L.S. (2010), Uncertainty in Economics, Cambridge University Press, New York, NY.
 • 11. Sierpińska M., Jachna T. (2000), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7301975c-a521-4d5a-965c-403a23397d62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.