PL EN


2014 | 10 | 191-235
Article title

Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym

Content
Title variants
EN
The Cistercian convent in Koszalin. Part 2. Archaeological excavations on the convent's cemetery
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Abstract: The paper presents the results of excavations carried out on the Cistercian convent's cemetery in Koszalin. During rescue excavations, 16 inhumation burials were discovered. The dead were buried without any additional furnishings in wooden coffins. The burials were arranged in a regular row. Graves are dated to the 1280s - the first quarter of the 16th century.
Year
Volume
10
Pages
191-235
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dosiab@umk.pl
author
 • Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22b 76-200 Słupsk , lidiacymek@wp.pl
References
 • Abramów J., Bienias D. 2013. Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych oraz analizy ksylologicznej drewna, z prób glebowych, pobranych w 2012 roku na stanowisku archeologicznym zlokalizowanym w Koszalinie, gm. loco, przy ul. Mickiewicza w województwie zachodniopomorskim, mps archiwum Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1803.
 • Borkowski J., Kuczkowski A. 2011. Cussalyn – Cößlin – Koszalin. Źródła archeologiczne do dziejów Koszalina, Koszalin.
 • Brzustowicz G. 2014. Konwent cysterek w Koszalinie. Część 1. Zarys dziejów, „Materiały Zachodniopomorskie NS” 10/1 (2013), 159-189.
 • Budownictwo. 2005. Budownictwo ogólne, t. 1, Materiały i wyroby budowlane, Warszawa.
 • Dąbrowska E. 2004. Ukształtowanie obrządku pogrzebowego Ordinis Cisterciensis i jego recepcja w Europie Środkowej, [w:] Cysterski w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczpospolitej i Europy środkowej, red. A. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań, 1052–1065.
 • Gajewska M., Kruppé J. 1979. Badania archeologiczne w Kołbaczu, [w:] Kołbacz. Przeszłość i teraźniejszość, red. L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin, 63–71.
 • Marcinkowski M. 2006. Wytwórczość garncarska w Elblągu (na podstawie wybranego zbioru). Część 1 – średniowiecze (1237-przełom XV i XVI wieku), „Pomorania Antiqua” 21, 271–342.
 • Poradnik. 2000. Poradnik użytkowania lasu, red. M. Suwała, Warszawa.
 • Rębkowski M. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokcyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg.
 • Szewczyk. 2010. Koszalin od średniowiecza do współczesności: katalog wystawy, Koszalin.
 • Ziółkowski M. 2000. Badania archeologiczno-architektoniczne klasztorów cysterek w Polsce, [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła, 5-10 października 1998, red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań, 549–564.
Notes
Dział: Studia i Materiały
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7306ac47-cd31-407d-a9cf-97791b160cf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.