PL EN


2012 | 13 | 1 | 245-256
Article title

Japonia – Polska. Struktura importu oraz eksportu żywności i żywych zwierząt w latach 2000–2011

Authors
Content
Title variants
EN
Japan - Poland. the structure of imports and exports of food and live animals in the years 2000-2011.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na handlu pomiędzy Japonią a Polską, w latach 2000-2010, wykorzystując SITC (Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Handlu), identyfikując tendencje występujące wśród jednej grupy klasyfikacyjnej: Żywność i żywe zwierzęta. Analiza eksportu i importu między Japonią a Polską pokazuje duże zmiany w handlu z Japonią i dużego rosnąca różnicą bilansu handlowego. Ponadto importowane i eksportowane grupy towarów pokazują różnice rynkowe i popytowe w Japonii.
EN
The article focuses on trade between Japan and Poland, in 2000-2010 years, using the SITC (Standard International Trade Classification), identifying trends occurring among one of classification group: Food and live animals. Analysis of exports and imports between Japan and Poland shows big changes in trade with Japan and the large growing difference in the trade balance. Furthermore the imported and exported groups of products show market differences and demand in Japan.
Keywords
PL
EN
import   export   food   Japan   Poland  
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
245-256
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
References
  • JETRO Japan External Trade Organization, http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/, odczyt z dnia 20.10.2011 r.
  • Ministerstwo Finansów Japonii, http://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm, odczyt z dnia 20.10.2011 r.
  • United Nations Statistics Division (unstats.un.org).
  • Kukuła K., (2003) Elementy Statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kukuła K. (2010) Statystyczne Studium Struktury Agrarnej w Polsce; Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Pasierbak P. (2009) Barriers of the development of the European Union’s Exports to Japan, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no. 126.
  • Pawlas I. (2009) Trade relations between Poland and Asia Economies from 2006 to 2008, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no. 126.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7308c6fb-516a-4642-9461-b72303548a61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.