PL EN


2014 | 11 | 339-351
Article title

Kształtowanie się zbiorowości polonijnej w Islandii

Content
Title variants
EN
The formation of Polish community in Iceland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article in a general way presents the shaping of the process of migration from Poland to Iceland and the determinants and contributing factors of this pro-cess. It is noted that Polish community in Iceland is the youngest Polish community in Scandinavia and one of the youngest Polish community in the world. Although the beginnings of Polish settlement on the island dates back to the interwar period, a more numerous Polish diaspora in Iceland was formed only in the 90s of the twen-tieth century, and its current face is mostly the result of the influx of Polish immi-grants to this country, which took place after 2006, as a effect of the opening of the Icelandic labor market for Polish workers. It is estimated that currently in Iceland lives around nine thousand Poles.
Year
Volume
11
Pages
339-351
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • Chodubski A., Aktualne tendencje przemian zbiorowości polonijnych w Skandynawii na tle przeobrażeń cywilizacyjnych świata, [w:] Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Chodubski A., Olszewski E., Stan badań nad zbiorowościami polonijnymi w Skandynawii, [w:] Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Helsztyński S., Wyspa Wikingów, Warszawa 1965.
 • I missed Iceland, „Transport News” 2001, nr 11.
 • Kargulewicz J., A short history of Poles in Iceland, „The Reykjavík Grapevine” 2006, nr 18.
 • Kucha R., Z zagadnień Polonii skandynawskiej, [w:] Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne, red. A. Koprukowniak, W. Kucharski, Lublin 1986.
 • Ligus M., Wyjechani na krańcach świata, „Goniec Polski” 2009, nr 37.
 • Ogrodzińska H., Spotkanie z Islandią, Warszawa 1977.
 • Okólski M., Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, „Biuletyn Migracyjny” 2009, nr 21.
 • Piotrowski B., Procesy i mechanizmy migracyjne w Skandynawii XIX i XX wieku, [w:] Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Polsko-islandzka „Love story”, „Biuletyn Migracyjny” 2007, nr 11.
 • Raczyński R., Tożsamość społeczno-kulturowa wobec współczesnych przemian cywilizacyjnych (wybrane aspekty), [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Gdańsk 2009.
 • Sęk J., Polacy w Islandii, [w:] Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Skaptadottir U. D., Wojtyńska A., Gender Migration from Poland to Iceland: Women’s Experiences, [w:] New Subjectivities: Negotiating Citizenship in the Context of Migration and Diversity, ed. D. Golańska, A. M. Różalska, Łódź 2008.
 • Urbanyi-Krasnodębska Z., Bohdan Wodiczko: dyrygent, pedagog, protektor muzyki (cz. 1), „Ruch Muzyczny” 2005, nr 23.
 • Urbanyi-Krasnodębska Z., Bohdan Wodiczko: dyrygent, pedagog, protektor muzyki (cz. 2), „Ruch Muzyczny” 2005, nr 24.
 • Wojtyńska A., Historia i charakterystyka migracji z Polski do Islandii, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, red. M. Budyta-Budzyńska, War-szawa 2011.
 • Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lud_infor_o_rozm_i_kierunk_ emigra_z_polski_w_latach_2004_2010.pdf (dostęp: 11.03.2012).
 • Przerabiani jak mięso na kotlety. Z Wojciechem Łukomskim rozmawia Karolina Wigura, „Kultura Liberalna” 2011, nr 124, http://kulturaliberalna.pl/2011/05/ 24/przerabiani-jak-mieso-na-kotlety/ (dostęp: 25.03.2012).
 • Statistics Iceland, http://www.statice.is/?PageID=1174&src=/temp_en/Dialog/ varval.asp?ma=MAN43004%26ti=Population+born+abroad+by+background%2C+sex%2C+citizenship+and+country+of+birth+2011%26path=../Database/ mannfjoldi/Uppruni/%26lang=1%26units=Number (dostęp: 11.03.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-730d3ca7-eff5-4013-a590-6bed352a79fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.