Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 200-207

Article title

Ratingi banków spółdzielczych – wybrane aspekty

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W Polsce na koniec 2017 r. liczba podmiotów prowadzących działalność bankową w sektorze bankowości spółdzielczej wynosiła 553. Występowanie tak dużej liczby banków spółdzielczych powoduje naturalną potrzebę dokonania porównań tych banków i ich oceny finansowej. Umożliwia to również w pewnym zakresie ocenę działań kadry zarządzającej przez członków spółdzielni i innych interesariuszy. Ratingi mogą być ustalane w ramach zdefiniowanych kategorii (zyskowność, aktywność, ryzyko kredytowe, płynność). Z punktu widzenia modelu stanowić one będą ratingi cząstkowe. Celem artykułu było przedstawienie możliwości budowy modelu ratingowego (oceny) banków spółdzielczych przy wykorzystaniu informacji pochodzących z ich sprawozdań finansowych. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury i uregulowań prawnych z zakresu rachunkowości jako metod badawczych.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7313f4d2-ce88-426e-af86-0bfb9d842521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.