PL EN


2017 | 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" | 269-279
Article title

Włoskie podróże w polskiej literaturze dokumentu osobistego kobiet (z jednym wyjątkiem dla powieści). Wybrane przykłady

Authors
Content
Title variants
EN
Italian journeys in Polish literature of personal document (and one novel). Chosen examples
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest krótką prezentacją wybranych autobiografii (szeroko pojętych) i jednej powieści, autorstwa kobiet, w których ważniejszym z motywów jest podroż do Włoch. Traktowana rekreacyjnie, jako życiowa konieczność, chwila wytchnienia, dobrowolna, przymusowa, każdorazowo każe zastanowić się nad sposobami budowania narracji o włoskich wojażach, kieruje uwagę na strategie tożsamościowe. Włochy – widziane na ogół przez pryzmat estetycznych i kulturowych stereotypów stają się przestrzenią inicjacji, opuszczaną po swoistej przemianie. Mogą też stać się domem. Ważne jest to, że Italia jawi się tu jako przestrzeń wyjątkowa i pożądana.
EN
The text is a brief presentation of selected autobiographies (broadly defined) and one novel, written by women, in which important issue is a journey to Italy. Treated as recreational, as a life necessity, a moment of respite, voluntary or imposed, each time makes reader to think of ways creating narrative pictures of Italian journeys, pays attention to the strategies of narrative identity. Italy – generally seen through the aesthetic and cultural stereotypes become a place of initiation, left after the specific transformation. It can also become a home. It is important to see that in women’s autobiographies Italy appears as a space unique and desirable.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Czermińska M. 2003. „Punkt widzenia jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej". Teksty Drugie (2/3): 11–27.
 • Freud Z. 1974. Pisarz i fantazjowanie, przeł. M. Leśniewska, [w:] Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. 1, Kraków: 508–517.
 • Hüchtker D. 2001. Kobieta w podróży. Czas emancypacji, czas wolności czy kontynuacja codzienności?, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa: 313–324.
 • Iwanczewska Ł. 2009. Jadwiga Mrozowska-Toeplitz. Pozostać sobą…, [w:] Krakowski Szlak Kobiet Przewodniczka po Krakowie emancypantek, red. E. Furgał, Kraków: 61–78.
 • Krasińska E. 1995. Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, wybór, komentarz i wstęp Z. Sudolski, tłum. U. Sudolska, t. 1, listopad 1835–czerwiec 1848, Warszawa.
 • Morozowicz-Szczepkowska M. 1935. Twarz w lustrze, Warszawa.
 • Morozowicz-Szczepkowska M. 1968. Z lotu ptaka. Wspomnienia, Warszawa.
 • Mrozowska Toeplitz J. 1975. Słoneczne życie, oprac. A. Wóycicki, Kraków.
 • Olkuśnik M. 2001. Zwierciadło i drogowskaz. Prasa warszawska przełomu XIX i XX w. o podróży i wypoczynku kobiet poza miastem, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa: 239–263.
 • Olkuśnik M. 2004. Kobieta w podróży na przełomie XIX i XX wieku. Między próbą emancypacji a presją „podwójnej moralności”, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa: 421–439.
 • Płaszczewska O. 2001. Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków.
 • Rybicka E. 2012. Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od polityki przestrzeni do polityki miejsca, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków: 311–343.
 • Sontag S. 1999. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, tłum. J. Anders, Warszawa.
 • Walka z życiem. Korespondencja lwowskiej rodziny Wildów. 2001, zebr., oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa.
 • Wojciechowska M. 2011. Pisarstwo kobiet podróżujących w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939. Z antologią, red. nauk. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan, P. Biczkowska, Kraków: 231–239.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7321ccb5-d9ad-4011-a91b-695ecc9111cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.