PL EN


2015 | 14 | 2 | 72-87
Article title

Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce – podstawowe problemy i formy pomocy

Content
Title variants
EN
Separated children – most important problems and forms of care
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano grupę dzieci cudzoziemskich bez opieki powierzonych pieczy zastępczej. Sytuacja tych umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych dzieci jest swoista, a zorganizowanie im pomocy w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, legalizacji pobytu stanowi prawdziwe wyzwanie. W artykule przedstawiono wymagane kwalifikacje opiekunów i kuratorów, którzy reprezentują interesy tych dzieci, oraz standardy i rekomendacje dla organizatorów opieki.
EN
The text pictures a group of foreign separated children entrusted to a residential care. These children brought up in foster families and children homes are in a specific situation and helping them regarding health care, education, legalizing their stay is a serious challenge. Qualifications and work standards of cares and curators, which role is to represent these children interests were described. Demands regarding the organization of help were formulated.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
72-87
Physical description
Contributors
  • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73281fcf-ac09-405c-a1b3-72b7f5e9464e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.