PL EN


2019 | Vol. 8 | 37-48
Article title

The sound of Romani tabors as an example of acoustic communication with the world

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The sound of Romani tabors as an example of acoustic communication with the world. This paper complements latest research into sounds. Specifically, it discusses the processes affecting acoustic communication with the ambient world in the field of sounds from different elements of Romani tabors. Indeed, Steven Feld notes that all relations of human being with soundscape can be seen and studied as anthropology of sounds. The author carried out an in-depth analysis of the phenomena in soundscape of past Romani life. The paper presents the sonic ways of non-verbal communication in the Romani world as a medium of cultural identity a global context and as a valuable example of interdisciplinary studies in which many references to humanities are made.
Year
Issue
Pages
37-48
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bartosz Adam (ed.) (1996), Stanęły wozy kolorowe, Tarnów: Muzeum Okręgowe.
 • Bartosz Adam (2004), Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Sejny: Pogranicze.
 • Bartosz Adam (2008), Amen Roma/Jame Roma – My Romowie, Tarnów: Muzeum Okręgowe.
 • Bernat Sebasian (1999), Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu, “Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska”, no. 15, pp. 301-309.
 • Bernat Sebastian (2012), Odkrywanie obrazów dźwiękowych wyzwaniem dla kultury współczesnej, “Kultura współczesna”, no. 1, pp. 102-112.
 • Bernat Sebastian (2012), Zarządzanie krajobrazem dźwiękowym miast, “Prace Kulturoznawcze”, no. 13, pp. 19-30.
 • Bernat Sebastian (2013) Topofonofilia. W poszukiwaniu harmonii krajobrazu dźwiękowego, “Ethos”, no. 114, pp. 235-251.
 • Bernat Sebastian (2015), Krajobraz dźwiękowy, jako przedmiot zainteresowań geografii, “Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska”, no. 2, pp. 165-177.
 • Bieńkowski Andrzej, Giełżyński Wojciech (1958), O cyganieniu Cyganów, “Odgłosy”, no. 15.
 • Bździel Krzysztof (2018), Nikt już nie patrzy na obrazki – audio branding jako narzędzie marketingowe, “Mea Kultura”, http://www.meakultura.pl/publikacje/nikt-juz-nie-patrzyna-obrazki-audio-branding-jako-narzedzie-marketingowe-2049 (access: 17.05.2019),
 • Caban Agnieszka M. (2014), Organizacje romskie w Polsce – rzeczywistość w praktyce, “Wschodnioznawstwo” 2014, no. 8.
 • Ficowski Jerzy (1965), Cyganie na Polskich drogach, Krakow: Wydawnictwo Literackie.
 • Ficowski Jerzy (1989), Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa: Interpress.
 • Gierliński Karol Parno, Jakimik Elżbieta Alina (2009), Kobieta w środowisku romskim, Szczecinek: Związek Romów Polskich, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.
 • Hejmej Andrzej (2015), W kulturze dźwięku. Słuchanie literatury, “Teksty Drugie”, http://rcin.org.pl/Content/64971/WA248_81039_P-I-2524_hejmej-w-kulturze_o.pdf (access:17.05.2019).
 • Kuźniak Andżelika (2013), Papusza, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Losiak Robert, Tańczuk Renata (eds) (2014), Wprowadzenie, Prace Kulturoznawcze. Monografie 6: Audiosfera Wrocławia, pp. 11-19.
 • Łukasiewicz Krzysztof (2015), Ku formom życia dźwięku i kulturom słyszenia, “Audiosfera.Koncepcje – Badania – Praktyki”, http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2015/07/audiosfera1_lukasiewicz.pdf (access: 17.05.2019).
 • Marciniak Krzysztof (2013), ABC ekologii akustycznej, “Mea Kultura”, 06.01.2013, http://meakultura.pl/aktualnosci/abc-ekologii-akustycznej-477 (access: 17.05.2019).
 • Mirga Jan (2009), Słownik romsko-polski, Tarnów: Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”.
 • Schreiber Ewa (2012), Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Stanisz Agata (2012), Akustemologia współczesności. Refleksja nad potencjałem antropologii dźwięków, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/4734/Agata_Stanisz_Akustemologia_wspolczesnosci_Refleksja_nad_potencja%C5%82em_Antropologii_dzwiekow.pdf (access: 17.05.2019).
 • Ślesicki Władysław (1964), Zanim opadną liście [documentary], available on the Internet: https://www.youtube.com/watch?v=6rejERAvt1I (access: 02.06. 2018).
 • Tańczuk Renata (2015), “Pejzaż dźwiękowy” jako kategoria badań nad doświadczeniem miasta, “Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”, no. 1, pp. 10-19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73293367-88c4-4b71-94bd-37ea46c5ad43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.