PL EN


2017 | 475 | 23-32
Article title

Konkurencyjność obiektów typu fast food w ocenie studentów SGGW

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obiekty typu fast food są ważnym elementem rynku usług gastronomicznych. Odbiorcami ich ofert jest przede wszystkim młodzież. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 273 studentów studiów stacjonarnych SGGW w 2016 r. Celem analiz było określenie podstaw konkurencyjności obiektów typu fast food. Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci korzystali z takich usług najczęściej do dwóch razy w miesiącu, przy czym w przypadku mężczyzn częstotliwość ta jest większa niż w przypadku kobiet. Największy wpływ na wybór obiektu gastronomicznego miał typ żywności oraz cena, najmniejszy – w ocenie respondentów − reklama. Równocześnie co czwarty respondent przyznał, że bardzo często korzysta z kuponów rabatowych. O konkurencyjności obiektów fast food, zdaniem respondentów, decydują czystość i dostępność miejsc siedzących, a na poprawę konkurencyjności może wpłynąć rozszerzenie oferty o owoce i śniadaniowe menu. Respondenci jakość obsługi ocenili nieco wyżej niż jakość oferowanych produktów. Odnotowano też różnicę w ocenie w zależności od częstotliwości korzystania z usług tych obiektów.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-732ba73f-7fd5-4966-833d-9abeedf21ab5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.