PL EN


2014 | 34/2014 Stosunki Międzynarodowe | 52-66
Article title

Zmiany polityki energetycznej Chin pod wpływem czynników środowiskowych

Content
Title variants
EN
Changes of the China’s Energy Policy under the Influence of Environmental Factors
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię, która pochodzi głównie ze spalania węgla w przestarzałych technologicznie elektrowniach. To doprowadziło do degradacji środowiska naturalnego i pogorszenia jakości życia w tym kraju. Celem niniejszych rozważań jest ocena współczesnych zmian zachodzących w polityce energetycznej ChRL pod kątem zmniejszenia presji na środowisko. Przedstawione obserwacje pokazują, że skala realizowanych zmian jest olbrzymia, co pozwala na stwierdzenie skuteczności przemian w długiej perspektywie. Wątpliwości budzi jedynie skala podjętych działań, ponieważ brak wewnętrznej zgody odnośnie do kierunków długookresowej polityki gospodarczej powoduje, że trudno jest okre-ślić bardziej dokładnie kierunki przeobrażeń w energetyce. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analizy krytycznej dostępnej literatury. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The dynamic development of the Chinese economy has caused a sharp increase in demand for energy which comes mainly from coal combustion in power plants technologically obsolete. This has led to degradation of the environment and quality of life in this country. The purpose of this article is to evaluate the research of contemporary developments in the PRC energy policy in terms of reducing the pressure on the environment. The observations show that the scale of ongoing change is enormous, allowing to determine the effectiveness of changes in the long term. Doubts arise only the scale of transformations taken as lack of internal consensus on the longterm direction of economic policy makes it difficult to determine more precisely the directions of change in the energy sector. The study was conducted based on a critical analysis of the available literature.
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
References
 • Boyle G., Everett B., Ramage J. (2004), Energy Systems and Sustainability, Oxford University Press, Oxford.
 • BP (2013), BP Statistical Review of World Energy June 2013, BP, London, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf
 • EIA (2013), International Energy Statistics, U.S. Energy Information Administration, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8
 • European Commission, (2011), Energy Roadmap 2050(No. COM(2011) 885 final), European Commission, Brussels.
 • Góralczyk B. (2013), Czy Chiny zdominują świat?(w:) Perspektywy nowego ładu światowego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa.
 • Hook L. (2013), China smog cuts 5.5 years from average life expectancy,“Finacial Times”, No. 8, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eed7c0be-e7ca-11e2-9aad-00144feabdc0.html#axzz2ledV6bqc
 • Houser T. (2011), China’s Low-Carbon Development, The Brookings Institution, Washington.
 • IEA (2006), China’s Power Sector Reforms, International Energy Agency, Paris, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/chinapower.pdf
 • IEA (2010), World Energy Outlook 2010, International Energy Agency, Paris.
 • IEA (2012a), Reduced VAT for renewable energy, “Policies and Measures Database”, No. 5, http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/china/name,22670,en.php?s=dHlwZT1jYyZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL2NsaW1hdGVjaGFuZ2UvaW5kZXgucGhwIj4mbmJzcDtDbGltYXRlIENoYW5nZTwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7U2VhcmNoIFJlc3VsdDwvZGl2PjwvZGl2Pg
 • IEA (2012b), Medium and Long-term Plan of Energy Conservation: 10 Energy Conservation Programmes, “Policies and Measures Database”, No. 2, http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/china/name,24539,en.php?s=dHlwZT1lZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL2VuZXJneWVmZmljaWVuY3kvaW5kZXgucGhwIj4mbmJzcDtFbmVyZ3kgRWZmaWNpZW5jeTwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7U2VhcmNoIFJlc3VsdDwvZGl2PjwvZGl2Pg
 • IEA (2013a), Energy statistics report – China,International Energy Agency, Paris, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=CHINA&product=balances&year=Select
 • IEA (2013b), Key World Energy Statistics 2013, International Energy Agency, Paris.
 • IEA (2013c), World Energy Outlook 2013, International Energy Agency, Paris.
 • Jiang B., Sun Z., Liu M. (2010). China’s energy development under the low-carbon economy, “Energy”, No. 35.
 • Liu L., Liu C., Sun Z. (2011), A survey of China’s low-carbon application practice - Opportunity goes with challenge, “Renewable and Sustainable Energy Reviews”, No. 15.
 • Lubowski A. (2013), Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?,Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Ma H., Oxley L., Gibson J. (2009). China’s energy situation in the new millenium, “Renewable and Sustainable Energy Reviews”, No. 13.
 • Mitchel C. (2010), The political Economy of Sustainable Energy, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • NPC, NDRC (2011), The Twelfth Five-Year Plan for National Economic and Social Development of The Peoples Republic of China, National Peoples Congress and NDRC, http://www.cbichina.org.cn/cbichina/upload/fckeditor/Full%20Translation%20of%20the%2012th%20Five-Year%20Plan.pdf
 • O’Neill J. (2012), The growth map. Economic opportunity in the BRICs and beyond, Portfolio Hardcover/Penguin Group, New York.
 • OECD (2012), Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term Growth(No. 15), Paris.
 • Patterson W. (2009), Keeping the Lights On. Towards Sustainable Electricity, Earthscan, London.
 • Prandecki K. (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w perspektywie globalnej, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 2(32).
 • Prandecki K., Nawrot K.A., Wawrzyński M. (2013), Nowe centrum i nowe peryferia połowy XXI wieku, „Przyszłość Świat-Europa-Polska”, nr 28(2).
 • Prandecki K., Sadowski M. (2010), Międzynarodowa ewolucja ochrony środowiska, LAM – Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa.
 • PwC (2013), World in 2050 The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities, PricewaterhouseCoopers LLP, http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf
 • Sun S., Zhang L. (2011), The Development of Multi-Purpose Modular Reactors with Improved Safety in China, przedstawione na: The INPRO Dialogue Forum, Vienna: International Atomic Energy Agency, http://www.iaea.org/INPRO/3rd_Dialogue_Forum/10a.Sun-Multipurpose-Reactor-inChina.pdf
 • Wang Y., Gu A., Zhang A. (2011), Recent development of energy supply and demand in China, and energy sector prospects through 2030, “Energy Policy”, No. 39.
 • Ward K. (2012), The World in 2050. From the Top 30 to the Top 100, HSBC Global Research.
 • WCED (1987), Our common future(document A/42/427). World Commission on Environment and Development, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
 • Zhang X.-H., Zhang R., Wu L.-Q., Deng S.-H., Lin L.-L., Yu X.-Y. (2013), The interactions among China’s economic growth and its energy consumption and emissions during 1978-2007, “Ecological Indicators”, No. 24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7330f986-ed0b-4e7e-a6a5-47d633c3a08d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.