PL EN


2015 | 8 |
Article title

International scientific communication in the context of social networking sites for scientists

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper, the author considers the alterations that occurred in the international scientific communication. It is mainly technological development that exerts the influence over these alterations – particularly the emergence of new media. The major part of this paper is dedicated to the issue of the use of social networking sites in scientific communication. In her considerations, the author refers to the world-wide research pertaining to social media in the meantime demonstrating the attitudes of Polish scientists in connection with the former. This paper also contains the results of the research on the attendance to social networking sites of the academics from the Nicolaus Copernicus University with the particular attention paid to Research Gate. The considerations lead to the conclusions that in Poland scientists approach the possibilities offered by social media with the slight skepticism.
Contributors
  • Nicolaus Copernicus University
References
  • Bendyk E.: Wiedza dla wszystkich? [in:] Przewodnik po otwartej nauce, J. Hofmokl, A. Twardowski, B. Bednarek-Michalska, K. Siewicz, J. Sprosta (ed). Warszawa
  • Kulczycki E.: Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, http://hdl.handle.net/10593/2853.
  • Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka. Kraków 1996.
  • Sapa R.: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Kraków 2009.
  • Słownik terminologii medialnej, W. Pisarek (ed). Kraków 2006.
  • Sordylowa B.: Z problematyki bibliotek i informacji naukowej. Warszawa 1997.
  • Stachowiak 2012: Nauczyciele akademiccy a wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ocenie studentów. [in:] Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego, D. Ciechanowska (ed.). Szczecin 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7336d3d1-eae4-4548-a45e-414b5d848972
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.