PL EN


2018 | 7 (20) nr 2 | 125-139
Article title

Problematyka dopuszczenia do Komunii św. osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnych

Authors
Content
Title variants
EN
Availability of the Holy Communion to People Living in the So-Called Irregular Situations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia szeroką analizę zagadnienia duszpasterskiej opieki nad członkami Kościoła, którzy rozwiedli się i wstąpili w nowy związek lub znajdują się w innej „nieregularnej sytuacji”. Synody rodziny w latach 2014 i 2015 rozważały możliwość dopuszczenia do sakramentu pokuty i Eucharystii osób rozwiedzionych, które zawarły nowy związek. Większość biskupów nalegała na utrzymanie dotychczasowej dyscypliny ze względu na konstytutywny związek między uczestnictwem w Eucharystii i komunii z Kościołem, a także jego nauczaniem o nierozerwalności małżeństwa.
EN
This article offers a broad analysis on the theme pastoral care of Church members who got divorced and entered into new unions, or their situation is “irregular” in some way. The 2014 and 2015 Synods on the Family considered the possibility of granting the divorced and remarried access to the sacraments of penance and the Eucharist. Most bishops insisted on maintaining the present discipline because of the constitutive relationship between participation in the Eucharist and communion with the Church as well as her teaching on the indissolubility of marriage.
Contributors
 • Katedra Historii, Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska
References
 • Adamczyk, Jerzy. 2009. „Przystąpienie do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii warunkiem owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.” Ius Matrimoniale 14 (20): 39-59.
 • Burke, Raymond Leo. 2015. „Kanoniczne stwierdzenie nieważności małżeństwa. Proces jako poszukiwanie prawdy.” W Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. Roberto Dodaro, 205-36. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.
 • Caffarra, Carlo. 2015. „Sakramentalna ontologia a nierozerwalność małżeństwa.” W Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. Roberto Dodaro, 161-73. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.
 • Coccopalmerio, Francesco. 2017. Radość Miłości. Przewodnik po ósmym rozdziale adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka. Dodatek specjalny do Tygodnika Powszechnego. Kraków: Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici.
 • De Paolis, Valesio. 2015. „Rozwiedzeni żyjący w nowych związkach a sakramenty Eucharystii i pojednania.” W Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. Roberto Dodaro, 7-91. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.
 • Dudziak, Jan. 1996. „Odpowiedzi Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w przedmiocie małżeństwa.” Ius Matrimoniale 1 (6-7): 153-68.
 • Dzierżon, Ginter. 2011a. „Kontrowersje wokół definicji legalnej przywileju zawartej w kan. 76 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Annales Canonici 7:101-12.
 • Dzierżon, Ginter. 2011b. „Recepcja osiągnięć psychologii i psychiatrii w prawie małżeńskim.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:175-90.
 • Góralski, Wojciech. 1996. „Sakrament małżeństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego.” Ius Matrimoniale 1 (6-7): 119-32.
 • Góralski, Wojciech. 2011. „Małżeństwo w prawie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:127-43.
 • Góralski, Wojciech. 2016a. Adhortacja apostolska Amoris laetitia papieża Franciszka. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Góralski, Wojciech. 2016b. Sprawiedliwość czy miłosierdzie. Problem Komunii świętej katolików rozwiedzionych i żyjących w małżeństwie cywilnym. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Müller, Gerhard. 2015. „Świadectwo mocy łaski. O nierozerwalności małżeństwa i debacie dotyczącej dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach.” W Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. Roberto Dodaro, 143-59. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.
 • Pastuszko, Marian. 1997. Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Ptak, Robert. 2007. „Eucharystia – tajemnica wiary powierzona Kościołowi: Adhortacja Apostolska Benedykta XVI Sacramentum caritatis w świetle kanonu 897.” Prawo Kanoniczne 50, nr 3-4:291-308.
 • Sobański, Remigiusz. 2010. „Między rygoryzmem a laksyzmem. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych w Polsce.” Prawo Kanoniczne 53, nr 3-4:161-69.
 • Stawniak, Henryk. 2009. „Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła.” Prawo Kanoniczne 52, nr 3-4:229-46.
 • Szablińska, Paulina. 2016. „Przywilej piotrowy w kanonicznym porządku prawnym.” Kościół i Prawo 5 (18), nr 1:215-28. http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016. 5.1-12
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7338b083-746f-48d3-9803-a351b6b92118
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.