PL EN


2017 | 14/3 | 219-239
Article title

Pupil passive, learner active in schooling and the work of fiction: William Golding’s Lord of the Flies

Authors
Content
Title variants
PL
Uczeń bierny, uczeń aktywny w edukacji a dzieła literackie: Władca much Williama Goldinga
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In connection with a traditional model of schooling, John Dewey describes the pupil as a “theoretical spectator”, someone who absorbs knowledge rather than being involved in experience. The consequence of this, meanwhile, is that the child is often unable to make sense of what she/he is given let alone apply it in the world outside of school. As an alternative to this Dewey puts forward a vision of schooling in which the learner (rather than pupil) is actively engaged in experimentation in the classroom, constantly prompted to understand and give meaning to what she/he is doing. In terms of contemporary schooling these ideas can be related to developmental and social constructivist models which, similarly, place the learner as an active constructor of knowledge, either with or without the help of an adult (teacher). In the article a brief outline of traditional schooling in contrast to contemporary practices is given. Following on from this, the question as to what extent works of fiction show these models of education in the attitudes and actions of their protagonists is posed. In doing so, a number of events from William Golding’s Lord of the Flies are considered.
PL
W związku z tradycyjnym modelem nauczania, John Dewey opisuje ucznia jako „teoretycznego widza”, kogoś, kto absorbuje wiedzę, a nie angażuje się w doświadczenie. Konsekwencją tego jest to, że dziecko często nie jest w stanie zrozumieć, co otrzymuje, ani zastosować tego w świecie poza szkołą. Jako alternatywę Dewey przedstawia wizję nauki, w której uczeń aktywnie angażuje się w eksperymenty w klasie, nieustannie zachęcany do zrozumienia i nadania znaczenia temu, co robi. Pod względem współczesnej edukacji koncepcje te mogą być związane z modelami konstruktywistycznymi: rozwojowymi i społecznymi, które podobnie przedstawiają ucznia jako aktywnego konstruktora wiedzy, z pomocą lub bez pomocy osoby dorosłej (nauczyciela). W artykule podano krótki zarys tradycyjnego szkolnictwa w porównaniu z współczesnymi praktykami. Potem pojawia się pytanie, w jakim stopniu dzieła fikcyjne ukazują te modele edukacji w postawach i działaniach bohaterów. Jako przykład posłużyła powieść Władca much Williama Goldinga.
Year
Issue
Pages
219-239
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Barnes, Douglas (2010). “Why talk is important”. English Teaching: Practice and Critique 9/2: 7-10. Available at <http://education.waikato.ac.nz/research/files/etpc/files/2010v9n2art1.pdf>. Accessed 13.02.2013.
 • Benn, Melissa (2012). School Wars: The Battle for Britain’s Education. London: Verso.
 • Bruner, Jerome (1999). The Culture of Education. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Carey, John (2010). William Golding: The Man Who Wrote Lord of the Flies. New York: Free Press.
 • Dewey, John (1956). The Child and the Curriculum. The School and Society. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Dewey, John (1966). Democracy and Education. New York: The Free Press, Macmillan Publishing.
 • Dickens, Charles (1995 [1839]). Nicholas Nickleby. Hertfordshire: Wordsworth Classics.
 • Golding, William (1996 [1954]). Lord of the Flies (Educational Edition). London: Faber and Faber.
 • Gołębniak, Bogusława D. (2007). “Szkoła wspomagająca rozwój”. In: Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (eds.). Pedagogika: Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 98-122.
 • Hughes, Thomas (1994 [1857]). Tom Brown’s School Days. London: Penguin Popular Classics.
 • Klus-Stańska, Dorota (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Klus-Stańska, Dorota (2009). “Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej”. In: Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska (eds.). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, 25-78.
 • Melosik, Zbyszko (2007). “Pedagogika pragmatyzmu”. In: Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (eds.). Pedagogika: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 307-323.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1220
ISSN
2451-1498
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7339392c-7dd7-4f1e-a118-557b1a171331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.