PL EN


2012 | 2 | 23-40
Article title

Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania działalności wolontariackiej

Content
Title variants
EN
Psychosocial Qualifications Required by a Voluntary Welfare Worker
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea pracy społecznej i działania na rzecz innych wpisała się w historię polską już dawno. Związana jest z dziejami i potrzebą człowieka angażowania się w zmienianie świata na lepszy. Współcześnie działania te są ciągle aktualne, zaś idea wolontariatu promowana jest przez szkoły i media, włączające młodzież w społeczną aktywność na rzecz dobra innych. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę psychospołecznych uwarunkowań podejmowania działań wolontariackich przez studentów jako wyraz refleksji nad społecznym zaangażowaniem młodego pokolenia Polaków.
EN
The notion of voluntary social service and work for the public weal is anything but new in Polish history. This behavior is deeply rooted in man’s innate urge to take an active part in the betterment of his environment and living conditions. These ideas are still prevailing, the idea and concepts of voluntary service are promoted by schools and mass media in order to recruit the younger generation for the good common cause. In this paper authors analyze the psychosocial prerequisites that have a major influence on the decision to enter the voluntary service. Provided that our student samplegroup reflects Poland’s younger generation’s attitude towards public social commitment in general, the results presented in this paper should yield some food for thoughts.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Herbst J., Gumkowska M., Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2006. Internet, [dostęp 13.06.2011]
 • Gumkowska M., Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań. Internet.
 • Golińska N., Motywy podejmowania aktywności wolontariackiej i jej efektywność, praca magisterska, maszynopis, Olsztyn 2011.
 • Jabłońska J., Idea wolontariatu w świadomości czynnych wolontariuszy a poziom satysfakcji z wykonywanej pracy wolontaryjnej, praca magisterska, maszynopis, Olsztyn 2011.
 • Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Kromolicka B., Wolontariat, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, [red.] T. Pilch, t. VII, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2008.
 • Łobocki M., Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy, [w:] Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwość reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, WSiP, Bydgoszcz 1998.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2006.
 • Mól D., Wolontariat. Skąd ten kryzys?, http:/warszawa.ngo.pl/x/420144
 • Ochman M., Jordan P., Wolontariusze – źródłem, siły organizacji. Publikacja przygotowana dla John Hobkins University, http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/wolZrodloSily.pdf
 • Olubiński A., Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy socjalnej, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo "Akapit", Toruń 2005.
 • Przewłocka J., Co wiemy o wolontariacie w Polsce? http://warszawa.ngo.pl/x/607936
 • Rheinberg F., Psychologia motywacji, WAM, Kraków 2006.
 • Segiet K., Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo "Akapit", Toruń 2005.
 • Sowiński A.J., W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo "Akapit", Toruń 2005.
 • Szuster A., Rutkowska D., O mechanizmach endo- i egzocentrycznej orientacji prospołecznej, [w:] O różnych obliczach altruizmu, [red.] D. Rutkowska, A. Szuster, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2008.
 • Tokarski Z., Rola sił ludzkich w wolontariacie, [w:] Praca socjalna i polityka społeczna: obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, [red.] K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, Wydawnictwo UKSW, Bydgoszcz 2008.
 • Tokarski Z., Wolontariat w Polsce: raport z badań w latach 2000–2003, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2008.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-733bb89a-ac3a-4b20-9acf-7ab2f698f104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.