PL EN


2015 | 11 (790) | 33-47
Article title

Skutki przyspieszenia funkcjonowania organizacji z perspektywy pracowników

Title variants
EN
The Consequences of Acceleration of an Organization from the Perspective of Employees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamika współczesnego otoczenia nieustannie przybiera na sile. Organizacje chcąc egzystować i rozwijać się w takich warunkach ulegają przyspieszeniu. Z tego względu autorki artykułu za punkt wyjścia do prowadzonych rozważań uczyniły zarysowanie istoty zjawiska przyspieszenia funkcjonowania organizacji i jego przejawów, do których zaliczają: przeciążenie pracą, wielozadaniowość, ciągłe wprowadzanie zmian i silną presję na wyniki. Pozwoliło to w dalszej części artykułu na przedstawienie konsekwencji tego zjawiska z poziomu pracowników. Autorki sugerują, że organizacje, których działalność przyspiesza są szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia u pracowników: stresu, wypalenia zawodowego i pracoholizmu. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że dynamiki otoczenia nie da się zatrzymać autorki wysuwają wniosek końcowy o konieczności podejmowania przez kierownictwo organizacji działań mających na celu minimalizowanie i ograniczanie negatywnych skutków przyspieszenia. W proces ten powinny być również włączone instytucje edukacyjne i naukowe.
EN
The dynamics of the contemporary business environment intensifies continuously. In that conditions, organizations in order to exist and develop start to accelerate. Therefore authors started their considerations with defining the essence of the organizational acceleration phenomenon and its main symptoms: work overload, multi-tasking, introducing changes continuously and strong pressure on performance. Then they reflected about individual consequences of acceleration from the employees point of view. It turned out that the accelerating organizations have high risk of occupational stress, occupational burnout and workaholism of their employees. The concluding remarks are based on the assumption that organizational dynamics and acceleration is going to be common organizational situation, therefore managers should learn how to introduce practices that help in minimising negative consequences of acceleration on employees. There is need of further research and training programs that take into account organizational acceleration and situation of employees.
Contributors
author
  • dr Anna Pluta, Uniwersytet Szczeciński
  • dr Aleksandra Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-733dbd8e-6b18-412f-ad78-dc1733470fdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.