PL EN


Journal
2017 | 5-6 | 73-114
Article title

Swój – obcy – inny. Brexit i jego społeczne konsekwencje

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main subject of this article are social consequences of the results of the referendum regarding UK departure from the structures of the European Union. The author focuses on the social repercussions in the perception of British citizens and “foreigners” in the face of potential leave the European community, referred to as “Brexit”. The main focus of the author are still current issues of diversity, division “us” versus “foreigners”, stigma and social exclusion. The author based on the analysis of existing materials and a focus group interview presents how the stereotypical perception of reality can affect the development of mutual prejudices.
Journal
Year
Issue
5-6
Pages
73-114
Physical description
Contributors
References
 • Allport G., The nature of prejudice, The Stimulus Qualities of the Scapegoat, Journal of abnormal and social psychology, 12 (1954).
 • Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa (1995).
 • Blinkiewicz A. Pawelczyk G., Rusak P. , Nowi Polacy, 21 Wprost (2005).
 • Clarke H. D., Whiteley P., Borges W., Sanders D., Stewart M. C., Modelling the Dynamics of Support for a Right-Wing Populist Party: The Case of UKIP, Journal of Elections, Public Opinion and Parties26 (2016).
 • Cohen R., Frontiers of Identity: The British and the Others, Longman, London (1994).
 • De Bono E., Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice (2008).
 • Dollard J., Hostility and fear in social life, Social Forces, (1938).
 • Dzięglewski M. Społeczne i kulturowe skutki poakcesyjnej migracji na łamach tygodników opinii w latach 2004–2012, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 3 (2013).
 • Fiske S.T., Taylor S.E., Social cognition, New York (1984).
 • Fox K., Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady Angielskiego Zachowania, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa (2014).
 • Fomina J., Frelak J., Stopski N., The Case of Polish Labour Migrants in the British Press, Public Perceptions of Labour Migrations within the EU, Warszawa (2008).
 • Goodwin M., Milazzo C., UKIP: Inside the Campaign to Redraw the Map of British Politics, Oxford University Press (2015).
 • Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk (2005).
 • Golka M., Imiona wielokulturowości, Muza SA, Warszawa (2010), s. 214.
 • Gordon W.J.J., Synectics. The Development of Creative Capacity. New York,Harper & Row, (1961).
 • Hooper L.M., The Application of Attachment Theory and Family Systems, Theory and Phenomena of Parentification, The Family Journal, Counselling and Therapy for Couples and Families, 5 (2007).
 • Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Dictionaries (1995).
 • Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa (2001).
 • Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość, a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (2003)
 • McLaren L. M., Public Support for the European Union: Cost/Benefit Analysis of Perceived Cultural Threat, Journal of Politics, 64 (2002)
 • Merton R.K., The focussed interview, American Journal of Sociology, 51 (1946).
 • Osborn A.F., Applied imagination. Principles and procedures of creative thinking. New York (1959)
 • Opieka i kontrola. Frieske K.W. (red.), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” (1999)
 • Obrazy świata białych. Zajączkowski A. (red.) Warszawa (1973)
 • Prochorowa S., Stereotyp językowy Europejczyka w kontekście opozycji „swój – obcy”, Język a Kultura, Warszawa (1998)
 • Rembiszewska D.K., Kategoria swój – obcy w antroponimii lokalnej na przykładzie nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego, Warszawa (2010)
 • Rybarczyk M., Teraz chamstwo, Newsweek 27 (2007)
 • Sherman J. W., Macrae C.N., Bodenhausen G.V., Attention and stereotyping: Cognitive constraints on the construction of meaningful social impressions, European Journal of Social Psychology 11 (2000)
 • Tajfel H., Social Identity and intergroup relations, Cambridge University Press, (1982).
 • The Case of Polish Labour Migrants in the British Press, Public Perceptions of Labour Migrations within the EU. Fomina J. (red.) Warszawa (2008)
 • Triandafyllidou A., Immigrants and National Identity in Europe, London (2002)
 • Jasińska-Kania A., (red.)W poszukiwaniu źródeł sztywności stereotypów. Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, A. Jasińska-Kania, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa (2001)
 • Góralski A. (red.), Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia, Warszawa (1984)
 • Znaniecki F., Studium nad antagonizmem do obcych, [w]: Współczesne narody, przeł. Z. Dulczewski, Warszawa (1990)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-733df57c-1eb3-4ef7-ae65-762716e394ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.