PL EN


2016 | 23 | 101-141
Article title

The State Authorities Attitude Regarding Church Construction and the Creation of New Parishes in the City of Radom and in the District of Radom from 1945-1975

Authors
Content
Title variants
PL
Władze państwowe wobec budownictwa sakralnego i tworzenia nowych parafii w mieście Radomiu i w powiecie radomskim w latach 1945-1975
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kiedy komuniści przejęli władzę w Polsce zaczęli stwarzać różne bariery dla rozwoju Kościoła katolickiego w Polsce. Prezentowany artykuł przedstawia stosunek władz pań-stwowych do budownictwa kościelnego i tworzenia nowych parafii w Radomiu i powiecie radomskich w latach 1945-1975. Władze stwarzały na tym polu wiele przeszkód. W rezul-tacie udało się dokończyć budowę trzech kościołów, odbudować dwa, zniszczone w czasie wojny, wybudować pięć nowych oraz cztery kaplice. Władze państwowe zgodziły się na erygowanie ośmiu nowych parafii. Po 1957 roku uzyskano zgodę na budowę tylko jednego kościoła.
EN
When the Communists took power in Poland they began to create different barriers to the development of the Catholic Church in Poland. This article presents the attitude of the State authorities regarding church architecture and the creating new parish in Radom and the Radom district from 1945-1975. The State authorities created many obstacles in this area. As a result, the completion of three churches, the rebuilding of two churches damaged during the war, the building of five new churches and four chapels. The State authorities agreed to the erection of only eight new parishes. After 1957 years they permitted the building of only one church.
Year
Volume
23
Pages
101-141
Physical description
Contributors
References
 • A. Hejda, Radom. Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007.
 • Z. Gaczyński, Z historii parafii. Planowana świątynia, „Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu” 2013, nr 3.
 • Z. Gaczyński, Z historii parafii. Początki parafii, „Biuletyn Parafii pw. św.
 • Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu” 2013, nr 2.
 • J. Wiącek, Odbudowa kościołów zniszczonych w czasie drugiej wojny światowej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 62 (1969), nr 10.
 • B. Stanaszek, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945-1967, t. 1, Problematyka personalno-organizacyjna, Sandomierz 2006.
 • B. Stanaszek, Budownictwo kościelne w diecezji sandomierskiej w latach 1945-1970, „Studia Sandomierskie” 9 (2002).
 • A. Hejda, Cerekiew, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007.
 • A. Hejda, Radom. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007.
 • A. Hejda, Mirów, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007.
 • A. Hejda, Pelagów, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007.
 • A. Hejda, Bardzice, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007.
 • Z. Niemirski, Na Firleju, „Gość Radomski” 2008, nr 32.
 • A. Hejda, Radom. Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe, w: Rocznik diecezji radomskiej 2007, red. K. Fituch, P. Stefański, A. Warso, Radom 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73409385-a1cc-42fd-b77d-5654e16fdb1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.