PL EN


2018 | 13 |
Article title

Zarys współczesnej działalności bibliotek pedagogicznych na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Content
Title variants
EN
A brief description of the contemporary activity of pedagogical libraries, exemplified by the Pedagogical Provincial Library in Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono ogólną specyfikę i działalność dydaktyczną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (PBW). Biblioteka jest partnerem nauczycieli i wszystkich osób realizujących proces nauczania, a także ambasadorem nowoczesnej edukacji. PBW wspiera pracę szkół i placówek oświatowych. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb odbiorców i aktualnych wymagań środowiska. Mając na uwadze siłę i skuteczność oddziaływania przez social media Biblioteka promuje swoje działania na stronie internetowej oraz na wybranych portalach społecznościowych.
EN
The article presents the general characteristics and the didactic activity of the Pedagogical Provincial Library in Krakow (PBW). This library is a partner of teachers and all persons implementing the teaching process, and it is also an ambassador of modern education. PBW supports schools and educational institutions. In every school year, an educational offer is prepared, tailored to the needs of recipients and current environmental requirements. The Library promotes different activities on its website and in selected social networks.
Year
Issue
13
Physical description
Contributors
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
References
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 • Boryczka B., Wykorzystanie mediów społecznościowych w bibliotekach pedagogicznych, „EBIB”, [online], 2018, nr 1 [dostęp: 2018-03-27]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/index.
 • Janik B., Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. In A. Fluda-Krokos, B. Janik (red. nauk.), Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej - klient wyróżniony, Kraków, 2016, s. 84-97.
 • Kozinets R. V., Netografia : badania etnograficzne online, Warszawa 2012.
 • Kulig-Kozłowska A., Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna, Kraków 2017.
 • Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010.
 • Misiak W., Globalizacja więcej niż podręcznik, Warszawa 2007.
 • Okońska H., Biblioteka - nauczyciel - uczeń, „Trendy”, [online], 2018, nr 1 [dostęp: 2018-03-27]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/784/T+-2-3_15%2C+H.+Oko%C5%84ska%2C+Biblioteka+-+nauczyciel+-+ucze%C5%84.pdf.
 • Skibińska M., Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? In D. Siemieniecka (red. nauk.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Toruń, 2015, s. 49-67.
 • Toczyński P., O sednie terminu „social media” : Web 2.0 a sprawność użytkowników w „generowaniu treści”, „Kultura Popularna”, [online], 2014, T. 3 (nr 41) [dostęp: 2018-03-27]. Dostępny w World Wide Web: https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/article/details?id=12324.
 • Truszczyńska M., Walska-Golowska A., Edukacyjna rola Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Kraków”, 2017, R. 1.
 • Walska-Golowska A., Biblioteka wspiera wychowawczą rolę szkoły, „Hejnał Oświatowy”, 2018, nr 2, s. 19-22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7345ca5b-7ead-4a31-b219-3eb5a9d6bd64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.