PL EN


2017 | (12)2017 | 51-56
Article title

Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju

Content
Title variants
EN
Role of social media in education – present state and the perspectives of development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia rolę mediów społecznościowych w edukacji. Po krótkim opisie historii roz-woju portali społecznościowych w Polsce i w Europie następuje przegląd badań na temat roli mediów społecznościowych w procesie nauczania oraz omówienie badań własnych autora.
EN
Article describes the role of social media in education. After short description of the devel-opment of social services in Poland and in Europe the follows the review of researchconcerning the subject of role of social media in the education process and description of own research.
Year
Volume
Pages
51-56
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Blak K., Portale społecznościowe jako narzędzie edukacyjne, http://www.ktime.up.krakow.pl/ symp2011/referaty2011/blak_2.pdf
 • Blog Firmy Lenovo, Dzieje mediów społecznościowych, https://lenovozone.pl/porady/wp-content/uploads/2016/03/LenovoBlogsocial_media.png
 • Internetstats.pl, Popularność serwisów społecznościowych w Europie, http://www.internetstats.pl/ index.php/2010/10/popularnosc-serwisow-spolecznosciowych
 • Kalinowska S. (red.), Media społecznościowe coraz popularniejsze w szkole, http://www.edunews.pl/ nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/2068-media-spolecznosciowe-coraz-popularniejsze-w-szkole
 • Koniarek B., Rola mediów społecznościowych na świecie, http://newpr.pl/rola-mediow-spole-cznosciowych-na-swiecie/
 • Kurek M., Maciaszczyk S., Media społecznościowe – let’s face them, http://jows.pl/content/media-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-%E2%80%93-lets-face-them
 • McBride K., Social-networking sites in foreign language classes: Opportunities for recreation [w:] e Next Generation: Social Networking and Online Collaboration in Foreign Language Learning, red. L. Lomicka & G. Lord, San Marcos, Texas: CALICO, 2009.
 • Stachowiak B., Nauczyciel akademicki a media społecznościowe, http://www.e-mentor.edu.pl/ artykul/index/numer/50/id/1024-w-europie/
 • Wikipedia.pl, nk.pl, https://pl.wikipedia.org/wiki/Nk.pl
 • Wirtualnemedia.pl, Facebook i YouTube najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi w Polsce, hyper social coraz mniej popularne, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtube-najpopularniejszymi-serwisami-spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne#comments
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-734a6815-308a-45c8-8926-d29b64bd08ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.